1. Γενικές αρχές

1.1 Οι παρακάτω όροι και προυποθέσεις τίθενται σε ισχύ από 1 Αυγούστου 2016 και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων εκδοχών.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους η εταιρεία θα ενημερώσει προκαταβολικά τους παίχτες.

1.2 Η Rebels Gaming Limited είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα betrebels.com . Η Rebels Gaming Ltd έχει έδρα στη Μάλτα (Reg. No. C51793) και διεύθυνση 177A St. Moritz, Tower Road, Sliema SLM 1603, Malta .

Η Rebels Gaming Limited ελέγχεται από την Μαλτέζικη Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών (ΜGA). Η Rebel Gaming κατέχει τις ακόλουθες Μαλτέζικες άδειες MGA/B2C/172/2009 που εκδόθηκε στις 01/08/2018. Η Rebels Gaming Limited λειτουργεί ΝΟΜΙΜΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν.4002/2011, αρ. 50, παρ. 12.

Η Rebels Gaming Ltd κυβερνείται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Μάλτας και το DataProtection Act IX του 2003.

1.3 Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις έχουν γραφτεί στα Αγγλικά. Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφορές ή διαμάχη σχετικά με κάποια λέξη ή ερμηνεία, η πλέον ευνοϊκή για τον παίκτη εκδοχή θα είναι η επικρατέστερη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Η ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ BETREBELS.

1.5 Παρακαλώ απευθυνθείτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την συλλογή και προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που δίνονται απο τους πελάτες με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας. Αποδοχή αυτής της συμφωνίας δηλώνει την αποδοχή της Πολιτικής περί προσωπικού απορρήτου.

1.6 Όλα τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά απο την Εταιρεία υπόκεινται υπο την εφαρμογή των παρακάτω κανόνων. Οι ορισμοί των ειδών των στοιχημάτων που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται ότι υπόκεινται σε αυτούς τους όρους και προυποθέσεις.

1.7 Οι πελάτες πρέπει να έχουν το κατώτερο νόμιμο όριο ηλικίας των 21 ετών και βάζοντας ένα στοίχημα οι πελάτες δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον στην ηλικία αυτή. Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει στοιχήματα/κέρδη που έχουν τοποθετηθεί από κάποιον ανήλικο.

1.8 Η χρήση αυτής της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο στους διαμένοντες στις χώρες που περιλαμβάνονται στο μενού “Χώρα” ,όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα “άνοιγμα λογαριασμού” Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε μερικά μέρη του διαδικτυακού τόπου σε διαμένοντες σε συγκεκριμμένες χώρες. Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιωθεί ότι η χρήση αυτής της υπηρεσίας υπόκειται στους νόμους που διέπουν την χώρα ή το έθνος στο οποίο είναι κάτοικος.

1.9 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με την αρχή της μη-αναδρομικής ισχύς. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τυχόν διαφοροποιήσεις μέσω των γνωστών μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των όρων και προυποθέσεων, και σε περίπτωση απόκλισης ανάμεσα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και των παρόντων όρων και προυποθέσεων,θα υπερισχύουν τα τελευταία. Όλες οι εκδόσεις θα φέρουν αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

1.10 Η BetRebels δεσμεύεται να ακολουθεί τους σχετικούς νόμους που ισχύουν στην Μάλτα. Όλα τα στοιχήματα που γίνονται μέσω της BetRebels, με τους παρόντες όρους και προυποθέσεις και κανόνες, υπόκεινται στην νομοθεσία της Μάλτας, και τα Δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε διαμάχη προκύψει ανάμεσα στην ερμηνεία και εκτέλεση αυτών των όρων και προυποθέσεων. Όλα τα στοιχήματα που γίνονται μέσω των διαδικτυακών τόπων της BetRebels λαμβάνονται και επικυρώνονται στην Μάλτα και υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της BetRebels. Τοποθετώντας ένα στοίχημα, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το σπορ ή το γεγονός στο οποίο αναφέρεται το στοίχημα, συμπεριλαμβανομένου κάθε ημερήσιου/εβδομαδιαίου ανωτάτου ορίου κερδών.

1.11 Η BetRebels δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε καμία περίπτωση ή περίσταση για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε είτε άμεσα ή έμμεσα από τον διαδικτυακό τόπο ή τα περιεχόμενά του ή από κακή χρήση αυτού ή των περιεχομένων του από τρίτο μέρος.

1.12 Οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτούς τους κανόνες θα γνωστοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Οποιαδήποτε προφορική δήλωση που γίνεται απο υπαλλήλους της BetRebels ή συνεργάτες θα απορρίπτεται σε περίπτωση διαμάχης.

1.13 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε περίπτωση που προκύπτει απο οποιαδήποτε παράλειψη αυτών των κανόνων ή των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου και δεσμεύεται να πράξει έτσι δίκαια και αντικειμενικά.

1.14 Η BetRebels θα εφαρμόσει τις αυστηρότερες ποινές και κυρώσεις σε όλους εκείνους τους πελάτες που εμπλέκονται σε απάτη. Η εταιρεία θα αρνηθεί την πληρωμή κερδών σε πελάτες σε περίπτωση υποτιθέμενης ή καθ’υποψία απάτης.

1.15 Ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για αυτό και θα αποζημιώσει, κατόπιν αιτήματος για όλες τις δαπάνες, έξοδα και απώλειες που υποστεί η εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των άμεσων, έμμεσων ή μελλοντικών απωλειών και κάθε απώλεια κέρδους και/ή φήμης) είτε άμεσα είτε έμμεσα έχει προκληθεί απο απάτη, δόλια συμπεριφορά ή εγκληματική πράξη.

2. Ορισμοί

2.1 Πληρωμή:είναι ένα αριθμητικό δεδομένο το οποίο πιστοποιεί την αξία ενός γεγονότος την στιγμή που πρόκειται να συμβεί. Στοιχηματίζοντας, η Εταιρεία αναγνωρίζει την αξία που διαμορφώνεται την στιγμή της αποδοχής του στοιχήματος, εκτός αν έχει καθοριστεί διαφορετικά.

1 X 2: Τρία πιθανά αποτελέσματα: 1 (νίκη γηπεδούχου), X (Ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενου)

ΔΠ (διπλή ευκαιρία): σε αυτή την περίπτωση τα τρία πιθανά αποτελέσματα συνδυάζονται σε τρεις κατηγορίες 1Χ, 12 και Χ2.

DNB ( draw no bet ): πρέπει να προβλέψετε τον νικητή. Σε περίπτωση ισοπαλίας η επιλογή θα θεωρηθεί άκυρη και επίσης δεν θα προσμετράτε στο μπόνους.

Ακριβές σκορ: το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα θα πρέπει να προβλεφτεί ακριβώς

Ημ/Τελ: πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα στο ίδιο στοίχημα

1Χ2 ημίχρονο: θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα στο α’ ημίχρονο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα 1Χ2

1Χ2 2ο ημίχρονο: θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα στο β’ ημίχρονο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα 1Χ2

1Χ2 handicap: το αποτέλεσμα του αγώνα 1Χ2 υπολογίζοντας το μειονέκτημα ή το πλεονέκτημα που δίνετε σε μια από τις δύο ομάδες και αναγράφεται με +/- δίπλα της

Over / Under: υπολογίστε αν θα επιτευχθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ από το αναγραφόμενο νούμερο, π.χ. over 1.5 εάν επιτευχθούν 2 ή περισσότερα γκολ κερδίζετε

Over / Under α’ ημιχρόνου: υπολογίστε αν θα επιτευχθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ από το αναγραφόμενο νούμερο στο πρώτο ημίχρονο

Over / Under β’ ημιχρόνου: υπολογίστε αν θα επιτευχθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ από το αναγραφόμενο νούμερο στο δεύτερο ημίχρονο

GG / NG (goal goal / no goal): δύο πιθανά ενδεχόμενα, και οι 2 ομάδες θα σκοράρουν GG, μία ή και οι δύο ομάδες δεν σκοράρουν NG

Score / No score: η επιλεγμένη ομάδα θα πρέπει να σκοράρει (score) ή να μην σκοράρει (no score)

Total Goals: θα πρέπει να βρείτε το συνολικό αριθμό τερμάτων που θα επιτευχθούν στον αγώνα (0-1, 2-3, 3-4; Ακριβή αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4 ή περισσότερα, 5 ή περισσότερα, 7 ή περισσότερα)

Total Goals Ημιχρόνου: θα πρέπει να βρείτε το συνολικό αριθμό τερμάτων που θα επιτευχθούν στο πρώτο ημίχρονο (0-1, 2-3, 3-4; Ακριβή αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4 ή περισσότερα, 5 ή περισσότερα, 7 ή περισσότερα)

Odd / Even: θα πρέπει να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός. Το 0-0 θεωρείται ζυγός.

1 st Goal: θα πρέπει να μαντέψετε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ. Εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι 0-0 το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο.

HT Περισσότερα γκολ: Πρέμει να προβλέψετε σε ποιό ημίχρονο του παιχνιδιού (πρώτο ή δεύτερο) θα μπουν περισσότερα γκολ.

Αν επιτευχθεί ο ίδιος αριθμός γκολ γκολ στην πρώτη και τη δεύτερη περλιοδο, ή δεν σημειωθεί κανένα γκολ, η νικητήρια επιλογή θα είναι " X ".

Multi Goal: πρέπει να προβλέψετε τον αριθμό των γκολ που σημείωσαν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

2.2 Στοίχημα: είναι το ρίσκο,το οποίο ο πελάτης αναλαμβάνει απο τον αριθμό των γεγονότων όπως αυτά έχουν επιλεγεί απο αυτόν.

2.3 Ποσόν ή ποσό στοιχήματος: είναι το ποσό χρημάτων που ο πελάτης προτίθεται να στοιχηματίσει.

2.4 Επιλογή: είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος στο οποίο ο πελάτης προτίθεται να στοιχηματίσει.

2.5 Κέρδη: Υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το ποσό στοιχήματος με την απόδοση του επιλεγμένου γεγονότος. Στην περίπτωση πολλαπλών στοιχημάτων (παρολί), το ποσόν υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας όλες τις αποδόσεις απο μόνες τους και έπειτα πολλαπλασιάζει αυτόν τον αριθμό με το ποσό του στοιχήματος.

2.6 Είδη στοιχημάτων ή αγορές: τα είδη των διαθέσιμων στοιχημάτων θα εμφανίζονται τακτικά στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον οδηγό στοιχημάτων.

2.7 Ελάχιστες/Μέγιστες επιλογές: δείχνουν τον ελάχιστο/μέγιστο αριθμό επιλογών που μπορεί να συνδυαστεί με το δεδομένο γεγονός και τον αριθμό των γεγονότων που επιτρέπονται σε ένα στοίχημα σύμφωνα με τα γεγονότα όπως αυτά εμφανίζονται στο περιεχόμενο τoυ διαδικτυακού τόπου.

2.8 Συμβατότητα: δείχνει εάν δύο ή περισσότερα γεγονότα μπορούν να συνδυαστούν σε ένα στοίχημα..

2.9 Άκυρα στοιχήματα ή γεγονότα: Άκυρα στοιχήματα δεν υπολογίζονται στον υπολογισμό των κερδών. Τα άκυρα στοιχήματα ή γεγονότα θα θεωρούνται πάντα σαν κέρδη, αλλά υπολογίζονται με απόδοση το “1” (μονάδα) .

2.10 Συνδυασμοί: συντομευμένη μέθοδος απεικόνισης και τοποθέτησης πολλαπλών στοιχημάτων. Η BetRebels αποδέχεται πλήρεις συνδυασμούς με ή χωρίς στάνταρντ επιλογή (banker).

2.11 Προσωπικός λογαριασμός ή λογαριασμός στοιχήματος: Είναι ένας ιδιωτικός λογαριασμός με την εταιρεία όπου όλες οι συναλλαγές του πελάτη θα καταγράφονται (καταθέσεις, αναλήψεις, κέρδη, κλπ.) Ο προσωπικός λογαριασμός μπορεί να ελεγχθεί on -line μέσω του διαδικτυακού τόπου και είναι ευθύνη των πελατών να διαφυλάσσουν τα στοιχεία των λογαριασμών τους

3. Προσωπικός λογαριασμός

3.1 Για να στοιχηματίσει κάποιος στην εταιρεία, θα πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή ως πελάτης και να ανοίξει λογαριασμό στην BetRebels. Για να κάνει εγγραφή κάποιος, θα πρέπει να καταθέσει μια αίτηση εγγραφής, στην οποία θα ζητούνται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

Α) Ότι ο παίχτης είναι είκοσι ένα (21) χρονών και πάνω

Β) Η ταυτότητα του παίχτη

Γ) Ο τόπος διαμονής του παίχτη

Δ) Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίχτη

Ε) Ένα τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) του παίχτη

Είναι ευθύνη του παίχτη/πελάτη να ενημερώνει την εταιρεία για τυχόν αλλαγές των παραπάνω στοιχείων του.

3.2 Ο παίχτης/πελάτης εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταθέτει, όταν κάνει αίτηση για να ανοίξει λογαριασμό, είναι αληθή και σωστά. Η BetRebels δεν θα κάνει δεχτή την εγγραφή και, στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος ήδη ο παίχτης, η BetRebels θα ακυρώσει την εγγραφή του παίχτη εφ ‘όσον τα στοιχεία είναι εσφαλμένα. Είναι ευθύνη του παίχτη/ πελάτη να ενημερώνει την εταιρεία για τυχόν αλλαγές των παραπάνω στοιχείων του.

3.3 Ο παίχτης/πελάτης όταν κάνει αίτηση για να ανοίξει λογαριασμό στην BetRebels, κατανοεί και δέχεται:

Τους όρους της BetRebels όπως είναι δημοσιοποιημένοι στην σελίδα της εταιρείας, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτούς (οι οποίες θα έχουν αποσταλεί στον πελάτη πριν τη δημοσίευση τους)

Ότι ο τόπος συμφωνίας είναι η Μάλτα

Ότι το συμβόλαιο υπόκειται:

Α) Στους όρους της BetRebels, όπως αυτοί είναι δημοσιευμένοι στα αγγλικά

Β) Σε τυχόν κανονιστικές διατάξεις ή άλλες αποφάσεις των αρχών που διέπουν το συμβόλαιο

Γ) Στο δίκαιο που διέπει τον τόπο του συμβολαίου

3.4 Για να στοιχηματίσει κάποιος με την BetRebels, θα πρέπει πρώτα να έχει ανοίξει λογαριασμό. Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει δικιά του πιστωτική ή χρωστική κάρτα για να ανοίξει λογαριασμό. Θα πρέπει να στείλει μέσω φαξ ή email (documents@betrebels.com) φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτότητας καθώς και μια φωτοτυπία της κάρτας. Για λόγους ξεπλύματος χρήματος, μπορεί να ζητηθεί αποδεικτικό ταυτότητας όταν επεξεργάζονται άλλου είδους πληρωμες.

3.5 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει τα στοιχεία του πελάτη σε εταιρεία πιστοποιημένη για πιστωτικούς ελέγχους προτού αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό το αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού, για να πιστοποιήσει τα στοιχεία του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί να επιτρέψει στη εταιρεία να προωθήσει τα στοιχεία του σε πιστοποιημένες εταιρείες πιστωτικού ελέγχου, για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, και ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κρατηθούν στα αρχεία της BetRebels καθώς και στα αρχεία της εταιρείας που πραγματοποιεί τον έλεγχο.

3.6 Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης αρνηθεί να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία, η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα, με την απόλυτη κρίση της, να παγώσει ή ακόμα και να κλείσει τον λογαριασμό του πελάτη άμεσα. Τα κέρδη του πελάτη θα εκπίπτουν από το λογαριασμό. Επίσης οι αρχικές καταθέσεις μπορεί να μην επιστρέφονται.

3.7 Συγκεκριμένα δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας τα εξής:

Να ενεργούν για λογαριασμό άλλου ατόμου ή για τρίτους

Να πωλούν, μεταφέρουν και/ ή να αποκτούν λογαριασμούς προς/ από άλλους πελάτες

Να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ λογαριασμούς πελατών

Να καταθέτουν λεφτά που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες

Να καταθέτουν λεφτά μέσω κάρτας που δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να δέχονται εν γνώσει τους λεφτά από μια τέτοια κάρτα ή να συνεργάζονται με τρίτους για τον ίδιο σκοπό

Να χρησιμοποιούν το λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτου για ξέπλυμα χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα

3.8 Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση ρομποτικής, μηχανικής, ηλεκτρονικής ή οποιουδήποτε άλλου τύπου συσκευή για να παίρνονται αυτόματα αποφάσεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι, είτε αυτή η χρήση γίνετε/ επηρεάζεται από πελάτη είτε από επισκέπτη είτε από τρίτους.

3.9 Ο πελάτης απαγορεύεται να στοιχηματίζει για λογαριασμό τρίτων. Οποιοδήποτε στοίχημα που έχει σκοπό να εξαπατήσει την BetRebels και/ή τοποθετείται ή δέχεται χωρίς γραπτή συγκατάθεση από οποιοδήποτε συνδικάτο και/ή γκρουπ ατόμων, και/ή με τη συμβουλή τρίτου προσώπου ή συνεταιρισμού μπορεί να ακυρωθεί, ακόμα και μετά το αποτέλεσμα του γεγονότος. Οποιοδήποτε μέλος ομοσπονδίας, διευθυντής, συνεργάτης ή μέλος αθλητικής εταιρείας και/ή υπάλληλος εταιρείας που διοργανώνει ή διαχειρίζεται ιδιωτικό ή δημόσιο αγώνισμα απαγορεύεται το στοιχηματίζει ή να δέχεται στοιχήματα, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων ακόμα και μέσω εξουσιοδοτημένων να δέχονται ατόμων, που έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των αγώνων ή που προσφέρει η εταιρεία. Επίσης, απαγορεύεται στους υπαλλήλους, διευθυντές ή μετόχους της BetRebels να στοιχηματίζουν απευθείας ή μέσω τρίτων, ακόμα και σε άτομα εξουσιοδοτημένα να αποδέχονται στοιχήματα.

3.10 Ο πελάτης δικαιούται να ανοίξει μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό με την BetRebels. Ενδεχόμενοι διπλοί λογαριασμοί ή λογαριασμοί που ανοίχτηκαν μεταγενέστερα ή με πλαστό όνομα ή με όνομα τρίτων, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας, θα κλείνονται και όλα τα κέρδη θα ακυρώνονται. Ενδεχόμενα υπόλοιπα διπλών λογαριασμών, που ανοίχτηκαν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας, θα αναστέλλονται για τουλάχιστον 3 χρόνια. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία απευθείας, σε περίπτωση που ξεχάσει ή θέσει κακώς κάποια από τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του/της λογαριασμό, με σκοπό να ανακτήσει τα στοιχεία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3.11 Σε περίπτωση που έχουν παραβιαστεί οι όροι της BetRebels ή έχουν υπάρξει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σε σχέση με στοιχηματικές δραστηριότητες και με τη λειτουργία λογαριασμών της εταιρείας, τότε η εταιρεία θα κατασχέσει πιθανά κέρδη. Αυτό θα υπόκεινται σε γεγονότα που θα έχουν σχέση με λογαριασμό της εταιρείας.

3.12 Όλες οι καταθέσεις και τα οφειλόμενα κέρδη του πελάτη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του, και όλα τα στοιχήματα και οι αναλήψεις θα χρεώνονται στο λογαριασμό του. Ο λογαριασμός αναγνωρίζεται μόνο από τον κωδικό λογαριασμού (username) και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο λογαριασμός δεν αποδίδει τόκο και τυχών έξοδα δεν θα χρεώνονται στο λογαριασμό. Δεν υπάρχει χρέωση για το άνοιγμα λογαριασμού, και ο πελάτης ανοίγοντας ένα λογαριασμό εξουσιοδοτεί τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το διάταγμα για την προστασία των δεδομένων.

3.13 Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κωδικού λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης. Οποιοδήποτε στοίχημα τοποθετείται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία θα θεωρείται έγκυρο. Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης on line όποτε θελήσει από το website. Δεν είναι υποχρεωτική η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης τακτικά, αλλά είναι καλό να αλλάζει τουλάχιστον μια φορά ανά 6 μήνες. Το σύστημα ασφαλείας της εταιρείας εγγυάται τη μυστικότητα και προστασία όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες μέσω του συστήματος.

3.14 Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την BetRebels το συντομότερο δυνατόν εάν πιστωθούν λανθασμένα ποσά στο λογαριασμό του. H BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει πιθανά κέρδη από τη μέρα του λάθους έως τη μέρα της γνωστοποίησης αυτού.

3.15 Ο πελάτης μπορεί να αποσύρει όλο ή μέρος του υπόλοιπου κάνοντας γραπτή αίτηση ή ακλουθώντας την διαδικασία όπως αναφέρεται στο website. Τυχών χρεώσεις για μεταφορά θα χρεώνονται στο λογαριασμό του παίχτη πριν τη μεταφορά. H BetRebels θα προωθεί τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του παίχτη μόνο, αυθημερόν.

3.16 Οι κανόνες που διέπουν τυχών προβολές, διαγωνισμούς και μπόνους θα κοινοποιούνται και θα εμφανίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται συνήθως και στο website της εταιρείας.

3.17 Η εταιρεία θα προσφέρει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά προωθητικά μπόνους, διαθέσιμα σε όποιον ανοίγει νέο λογαριασμό. Η εταιρεία θεωρεί ότι προσφέρει το μπόνους σε πελάτες που δεν έχουν ανοίξει άλλο λογαριασμό.

3.18 Τα χρήματα που πιστώνονται από την εταιρεία για προσφορές, μπόνους και διαγωνισμούς δεν μπορούν να αποσυρθούν από το λογαριασμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για στοιχηματισμό.

3.19 Τα συγκεκριμένα προϊόντα προώθησης δεν υπόκεινται σε αναλήψεις και /ή ακυρώσεις και μπορούν να είναι διαθέσιμα μόνο κατά την διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων και κάτω από ειδικές συνθήκες. Οι πελάτες πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα προϊόντα προώθησης είναι ακόμη διαθέσιμα, ότι έχουν δικαίωμα σε αυτά και ότι οι όροι εφαρμογής τους έχουν πλήρως κατανοηθεί.

3.20 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανοίξει ένα λογαριασμό χωρίς εξηγήσεις. Οποιαδήποτε κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό θα αποδίδεται μόλις ληφθεί.

3.21 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό ανά πάσα στιγμή και χωρίς να παρέχει κάποια εξήγηση. Οποιοδήποτε υπόλοιπο στον λογαριασμό θα επιστρέφεται στον πελάτη αφαιρώντας τα έξοδα μεταφοράς. Εάν ένας πελάτης ανοίξει ξανά ένα λογαριασμό (χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από την BetRebels) με το όνομά του/της ή με άλλο όνομα, η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να ξανακλείσει τον λογαριασμό και να δεσμεύσει τα ποσά το λιγότερο για 3 χρόνια.

3.22 Οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική ή απειλητική γλώσσα είτε λεκτική είτε γραπτή απευθύνεται σε κάποιον εργαζόμενο στην εταιρεία ή στην ίδια την εταιρεία δεν θα γίνει ανεκτή για κανένα λόγο. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης προσβολής η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει μόνιμα τον λογαριασμό χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις μαζί και το υπόλοιπο λογαριασμού που έχει σταλεί από τον πελάτη, ο πελάτης δεν θα μπορεί να ανοίξει ξανά τον λογαριασμό εάν δεν λάβει γραπτή συγκατάθεση από την εταιρεία.

3.23 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώνει προμήθειες για την διεξαγωγή των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές που εξαιτίας ανεπαρκούς δραστηριότητας στοιχήματος, πιστεύει ότι ο πελάτης έχει καταθέσει ποσά μόνο για να αποκομίσει κέρδος απο την τρέχουσα συναλλαγή.

3.24 Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, όλες οι αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία των Πελατών (κατοικία, αριθμός τηλεφώνου και /ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στην εταιρεία.

3.25 Στην περίπτωση που ο λογαριασμός σας δεν δείχνει ότι έχετε υπόλοιπο προς εμάς, μπορείτε να τον κλείσετε όποτε το επιθυμείτε. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας γραπτώς, μέσω email ή γράμματος (χρησιμοποιώντας την “ Επικοινωνήστε μαζί μας ” επιλογή στο website). Σε αυτή την περίπτωση, θα σας αποστείλουμε το υπόλοιπο του σας στο λογαριασμό σας με όποιον τρόπο πληρωμής επιθυμούμε εμείς. Εάν έχετε τοποθετήσει στοιχήματα. Το αποτέλεσμα των οποίων δεν είναι γνωστό, και αργότερα κερδηθούν, το αντίστοιχο ποσό θα σας σταλεί όταν ολοκληρωθεί το στοίχημα.

3.26 Αφού κλείσετε το λογαριασμό σας, μπορούμε σε ειδικές περιπτώσεις να σας τον ξανανοίξουμε με τα ίδια στοιχεία εφ όσον μας το ζητήσετε. Σε αυτήν την περίπτωση και ενώ ο λογαριασμός σας θα έχει τα ίδια στοιχεία όπως πριν, θα διέπεται από τους όρους που είναι σε ισχύ την ημερομηνία που άνοιξε πάλι ο λογαριασμός και προηγούμενα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, μπόνους ή ενδεχόμενα κέρδη) δεν θα είναι σε ισχύ.

3.27 Ο πελάτης αποδέχεται τα προιόντα και τις υπηρεσίες μας και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες μας στην μορφή που είναι διαθέσιμες “όπως αυτές είναι” με ενδεχόμενες ανακρίβειες και παραλείψεις και όλα τα παράπονα , εγγυήσεις ή καταστάσεις κάθε μορφής, είτε αυτά εκφράζονται είτε υπονοούνται (συμπεριλαμβανομένων , για παράδειγμα, αυτονόητες εγγυήσεις ακρίβειας, πληρότητας, αδιαλλείπτων προμηθειών , ποιότητα, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για τον συγκεκριμμένο σκοπό ή έλλιπής παραβίαση) αποκλείονται στο μέγιστο βαθμό όπως ορίζεται απο τον νόμο.

3.28 Σε καμμία περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης , για παράδειγμα, αμέλειας) η εταιρεία είναι υπεύθυνη για όποια βλάβη, απώλεια, διεκδίκηση, απώλεια δεδομένων, εσόδων, κέρδους ή ευκαιριών, απώλεια ή ζημιά αγαθών, γενική ζημιά ή άμεση ή έμμεση, συγκεκριμμένη, τυχαία επακόλουθη, παραδειγματική ή ποινική για κάθε περίπτωση που προέρχεται απο ή συνδέεται με την πρόσβαση, την χρήση ή την ανικανότητα του Πελάτη να χρησιμοποιήσει τα προιόντα μας και τις υπηρεσίες μας και τον διαδικτυακό μας τόπο για επικοινωνία ή τα chat rooms, κάθε λογισμικό, υλικό ή δεδομένο και πληροφορία που παρουσιάζεται στον διαδικτυακό μας τόπο ή κάθε προιόν, υλικό ή υπηρεσία που παρέχεται (η οποία βασίζεται σε συμβόλαιο, παράνομη πράξη, αμέλεια ή άλλο) ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών και ακόμη κι αν τέτοια απώλεια είναι αναμενόμενη. Ο πελάτης αναγνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται συγκεκριμμένα ότι η BetRebels δεν είναι υπεύθυνη προς αυτόν/αυτήν για τα ακόλουθα:

- συκοφαντική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά προς κάποιον άλλο Πελάτη

-κάθε απώλεια που προέρχεται από την χρήση, την αλόγιστη ή ακατάλληλη χρήση του λογαριασμού του πελάτη ή κάποιου άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας και των αντίστοιχων ιστοσελίδων .

-για κάθε αποτυχημένη προσπάθεια συνεργασίας απο την Εταιρεία προς τον πελάτη στις περιπτώσεις εκείνες που η εταιρεία έχει λόγο να ανησυχεί για την δραστηριότητα του Πελάτη.

4. Πληρωμές

4.1 Αναλήψεις και καταθέσεις ενός λογαριασμού της BetRebels θα γίνονται πάντα μέσω ενός Πάροχο Πληρωμών ή ενός ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Οι διαδικασίες και οι όροι μπορεί να αλλάζουν ανάλογα την χρονική περίοδο και την χώρα καθώς και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

4.2 Οι πελάτες μπορούν να καταθέτουν σε όποιο από τα νομίσματα αναγράφονται στην σελίδα της εταιρείας.

4.3 Λεφτά δεν μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ λογαριασμών.

4.4 Οι πελάτες δεν μπορούν να αλλάζουν το νόμισμα που καταθέτουν μετά την πρώτη τους κατάθεση.

4.5 Η Rebels Gaming θα κρατάει τα χρήματα των παιχτών της σε ξεχωριστό λογαριασμό από τα δικά της, σε ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εγκεκριμένο από το MGA .

4.6 Η εταιρεία δεν θα κάνει πληρωμή μεγαλύτερη των 2.300 ευρώ μέχρι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του παίχτη.

4.7 Η εταιρεία μπορεί να προσλάβει έναν πάροχο πληρωμών για λογαριασμό της.

4.8 Η εταιρεία δεν δέχεται μετρητά.

4.9 Η εταιρεία θα πιστώσει το λογαριασμό της με όλα τα χρήματα των πελατών της.

4.10 Ένας πελάτης μπορεί να καταθέτει μόνο με την προσωπική του κάρτα.

4.11 Η εταιρεία δεν θα δέχεται στοιχήματα από πελάτες εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα λεφτά στο λογαριασμό τους.

4.12 Η εταιρεία δεν θα χειρίζεται τα χρήματα του πελάτη εκτός εάν:

Α) Για να πιστώσει το Λογαριασμό της εταιρείας με το ποσό του στοιχήματος που θέλει να παίξει ο πελάτης.

Β) Να αποστείλει κεφάλαια στον πελάτη τα οποία βρίσκονται στο λογαριασμό του.

Γ) Για να πληρώσει χρεώσεις τραπεζών σε λογικά πλαίσια ή όπως αλλιώς εξουσιοδοτείται να κάνει από το Remote Gaming Regulations.

4.13 Η εταιρεία δέχεται τους εξής τρόπους κατάθεσης:

• Πιστωτική κάρτα μέσω Skrill, Neteller, Viva (μόνο στην Ελλάδα), (ημερήσια και μηνιαία όρια ορίζονται από την κάρτα – το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη

• Χρεωστική κάρτα μέσω Skrill, Neteller, Viva (μόνο στην Ελλάδα), (ημερήσια και μηνιαία όρια ορίζονται από την κάρτα – το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη

• Τραπεζικό έμβασμα (δεν υπάρχουν όρια, το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του πελάτη σε ένα διάστημα μεταξύ τεσσάρων και εννιά ημερών

• Skrill (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την skrill, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• Neteller (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την Neteller, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• Viva (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την Viva, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• Paysafe (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την Paysafe, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• Moneysafe (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την moneysafe, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• BeeCash (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την BeeCash, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

• Ecopayz (Όρια ημερήσια /μηνιαία που ορίζονται από την Ecopayz, το ποσό της κατάθεσης πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη)

Τρόπος Κατάθεσης

Πότε μπορώ να ποντάρω

Κόστος

Ελάχιστο ποσό

Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Άμεσα Κανένα €10
Τραπεζικό έμβασμα Από 4 εώς 9 ημέρες Ανάλογα την τράπεζα €50
Skrill Άμεσα Κανένα €10
Neteller Άμεσα Κανένα €10
Paysafe card Άμεσα Κανένα €10
Viva Άμεσα Κανένα €10
Moneysafe Άμεσα Κανένα €10
BeeCash Άμεσα Κανένα €10
Ecopayz Άμεσα Κανένα €10

4.15 Για να κάνετε αναλήψη από την εταιρεία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μεθόδους με τις οποίες καταθέσατε, ωστόσο οι αναλήψεις υποβάλονται στους ακόλουθους περιορισμούς:

Τρόπος Ανάληψης

Transit time*

Κόστος

Ελάχιστο Ποσό

Τρόπος Παραλαβής

Πιστωτική/χρεωστική κάρτα 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Skrill/Neteller/Viva
Bank Transfer 3-5 days Varies according to the bank €50 Αυτόματη μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη
Skrill 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Skrill
Neteller 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Neteller
Viva 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Viva
Paysafe 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Paysafe
Moneysafe 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Moneysafe
Beecash 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Beecash
Ecopayz 24 ώρες Χωρίς χρέωση €10 Αυτόματη μεταφορά στον λογαριασμό του πελάτη στη Ecopayz

Ο χρόνος μετράει από την στιγμή που η ανάληψη επιβεβαιώνεται.

4.16 Μόλις το αίτημα ανάληψης υποβληθεί πρέπει να εγκριθεί από το Τμήμα Πληρωμών που θα επεξεργαστεί την αίτηση ανάληψης.

Για να ολοκληρώθεί η επαλήθευση του λογαριασμού, κάθε πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

- Ένα αντίγραφο / έγγραφο της ταυτότητα του (δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης ή διαβατήριο)

- Μια έγκυρη απόδειξη της κατοικίας που πρέπει να εκδίδεται για τον πελάτη και έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Ως απόδειξη της διαμονής δεχόμαστε λογαριασμούς (internet, ύδρευσης, τηλεφώνου και ηλεκτρικής ενέργειας).

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να σταλούν μέσω email στην ληκρονική διεύθυνση documents@betrebels.com

Tο Τμήμα πληρωμών της εταιρίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες Κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.

4.17 Όλα τα αιτήματα αναλήψης θα υποβληθούν σε έλεγχο. Αν η διαδικασία επαλήθευσης θα αποκαλύψει κάποια παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από τον πελάτη, η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την πληρωμή.

4.18 Αιτήματα ανάληψης θα διεκπεραιωθούν χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως αυτή που χρησιμοποιείται από τον πελάτη κατά την κατάθεση. Προκειμένου να κάνετε ανάληψη κάποιο μπόνους και τα κέρδη του, θα πρέπει πρώτα να πληρείτε ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι ευθύνη του πελάτη να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης οποιασδήποτε προσφοράς.

4.19 Η BetRebels δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τηρούνται αυστηρά οι ισχύοντες κανονισμοί κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η δέσμευση συνεπάγεται ότι έχουν τοποθετηθεί εξελιγμένα εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων. Η κατάθεση των κονδυλίων που αποκτήθηκαν παράνομα ή με ακατάλληλα μέσα απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του πελάτη στον ιστότοπο θα παρακολουθείται και αξιολογείται για το σκοπό αυτό. Κάθε ύποπτη δραστηριότητα θα καταγγελθεί αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ο παίκτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να καταθέσει χρήματα στον BetRebels λογαριασμό με μοναδικό σκοπό να παίξει και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα χρήματα παικτών που καταθέτουν και αποσύρουν χρήματα χωρίς κάποια δραστηριότητα σε τυχερά παιχνίδια θα μπλοκάρουν έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες και θα επιβάλλονται τέλη επεξεργασίας μέχρι 10%. Τα ίδια τέλη θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις κατάχρησης του μπόνους ή σε πελάτες που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε συνδικάτο και/ή γκρουπ παικτών.

4.20 "Ανενεργός Λογαριασμός" είναι ο λογαριασμός ενός παίκτη που δεν έχει καταγραψεί κανένα log in και, ή log out για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Κάθε ανενεργός λογαριασμός που έχει υπολοιπο θα ελέγχετε τακτικά και θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρία μας για τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια που έχετε στο λογαριασμό σας. Στην περίπτωση που ένας λογαριασμός παραμένει ανενεργός (χωρίς στοιχηματική δραστηριότητα, συναλλαγές, αναλήψεις ή καταθέσεις) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, θα χρεώνεται εώς και 5 ευρώ ανά μήνα, και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το λογαριασμό σας. Τις χρεώσεις αυτές θα μπορείτε να τις δείτε στο Λογαριασμό σας υπό στο μενού των “Συναλλαγών” . Οι χρεώσεις αυτές θα σταματήσουν μόλις ενεργοποιήσετε ξανά το λογαριασμό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογαριασμό σας τοποθετόντας ένα ή περισσότερα στοιχήματα ή πραγματοποιώντας μία ανάληψη ή κατάθεση. Είστε ελεύθεροι, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε οποιαδήποτε κεφάλαια που έχετε δικαίωμα και τα οπόία κατέχονται από εμάς στο λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχει καταγραφεί καμία συναλλαγή σε έναν λογαριασμό της BetRebels για τριάντα (30) μήνες , η BetRebels θα αποστείλει το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού στον κάτοχο του λογαριασμού και στην περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού δεν μπορεί να βρεθεί στο MGA. Καμία διεκδίκηση εναντίον της BetRebels δεν μπορεί να γίνει εάν το υπόλοιπου του λογαριασμού έχει σταλεί στο MGA.

4.21 Όλες οι συναλλαγές ελέγχονται για αποφυγή ξεπλύματος χρημάτων. Τυχόν ύποπτες συναλλαγές θα αναφέρονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, π.χ. στο FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) στη Μάλτα.

4.22

Βάσει του νόμου 4141/2013, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 81, επιβάλλεται φορολογία στα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των παικτών στο στοίχημα στο διαδίκτυο.

Κλίμακες Φορολόγησης Στοιχήματος*

- Καθαρό κέρδος στήλης έως 100€: αφορολόγητο.

- Καθαρό κέρδος στήλης από 100,01 έως 500€: φόρος 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους).

- Καθαρό κέρδος στήλης από 500,01€ και πάνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€ καθαρού κέρδους).

* Η αξία της κάθε στη Betrebels.gr είναι 0,10€. Βάσει νόμου η φορολογία των καθαρών κερδών επιβάλλεται κλιμακωτά ανά στήλη. Συνεπώς, το αφορολόγητο ισχύει για καθαρό κέρδος μέχρι 100€ ανά στήλη (ανά 0,10€), δηλαδή για καθαρό κέρδος μέχρι 1.000€ ανά 1€ πονταρίσματος.

Κλίμακες Φορολόγησης παιχνιδιών καζίνο**

- Καθαρό κέρδος 24ώρου έως 100€: αφορολόγητο.

- Καθαρό κέρδος 24ώρου από 100,01 έως 500€: φόρος 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους).

- Καθαρό κέρδος 24ώρου από 500,01€ και πάνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€ καθαρού κέρδους).

**Ο υπολογισμός του ποσού φορολόγησης 24ώρου γίνεται κάθε πρωί στις 07.00 εκτός εάν ενδιάμεσα έχει μεσολαβήσει αίτημα ανάληψης, οπότε το ποσό φορολόγησης υπολογίζεται με την επεξεργασία της ανάληψης. Στην περίπτωση αυτή η παικτική συνεδρία λήγει τη στιγμή της κατάθεσης αιτήματος ανάληψης.

5. Αποδοχή στοιχημάτων

5.1 Μόλις ένα στοίχημα υποβληθεί και γίνει αποδεκτό, το ποσό του στοιχήματος αφαιρείται απο τον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη.

5.2 Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιωθεί ότι οι οδηγίες του/της που έχει λάβει απο την Εταιρεία είναι σωστές

5.3 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει πλήρως ή μερικώς ένα στοίχημα χωρίς να παρέχει κάποια εξήγηση ανά πάσα στιγμή πρίν την έναρξη του πρώτου αγώνα που αναφέρεται στο στοίχημα.

5.4 Ο Πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει ή ακυρώσει ένα στοίχημα που ήδη έχει γίνει αποδεκτό απο την Εταιρεία.

5.5 Η Εταιρεία δεν δέχεται στοιχήματα με πίστωση: Η αποδοχή ενός στοιχήματος γίνεται με την προυπόθεση να υπάρχουν επαρκή χρηματικά ποσά στον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη.

5.6 Στοιχήματα, τα οποία έγιναν εκ παραδρομής αποδεκτά, χωρίς να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό του πελάτη θα ακυρώνονται.

5.7 Εάν το ποσό του στοιχήματος καλύπτεται μερικώς απο το υπόλοιπο του λογαριασμού, το στοίχημα θα είναι έγκυρο αλλά,για το ποσό που θα υπάρχει στον λογαριασμό την συγκεκριμμένη στιγμή και με βάση αυτό θα υπολογιστούν και τα κέρδη.

5.8 Οι ημερομηνίες και ώρες που εμφανίζονται μέσα απο τα μέσα επικοινωνίας της BetRebels έχουν μόνο ενδεικτική αξία, παρά το γεγονός ότι παρέχονται απο επίσημους οργανισμούς, καθώς μόνο η πραγματική ημερομηνία και ώρα έναρξης του γεγονότος είναι έγκυρη. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει απο τις εφημερίδες ή άλλες εταιρείες στοιχημάτων θα απορρίπτεται.

5.9 Όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πρίν την επίσημη προγραμματισμένη ώρα θα είναι έγκυρα.

5.10 Όλα τα προγνωστικά υπόκεινται σε αυξομειώσεις; τα έγκυρα προγνωστικά για τον υπολογισμό των κερδών είναι εκείνα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα δεδομένων της εταιρείας ενώ τοποθετείται το στοίχημα. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξακριβώνει τα ισχύοντα προγνωστικά μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διατίθενται στην ιστοσελίδα

5.11 Τα προγνωστικά, που εμφανίζονται μέσα απο οποιοδήποτε κανάλι απο την BetRebels, είναι μόνο ενδεικτικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την/τις τιμές και να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Ιδιαιτέρως, σε περίπτωση ενδεχομένων λαθών (για παράδειγμα, εξαιτίας πληκτρολόγησης,ορθογραφίας, μετάφρασης κλπ.) η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προγνωστικά και να ενημερώσει τον πελάτη για το λάθος, τελικά ακόμη και μετά το γεγονός και να διορθώσει τυχόν κέρδη που ήδη έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του πελάτη.Τα σχετικά στοιχήματα, παρόλα αυτά, παραμένουν ακόμη έγκυρα με τα διορθωμένα προγνωστικά. Είναι επιλογή του πελατη να ζητήσει, πρίν την έναρξη του γεγονότος, την ακύρωση ή αντικατάσταση της επιλογής (επιλογών).Προς αποφυγή όλων των πιθανών παρανοήσεων θα είναι ευθύνη του πελάτη να ζητήσει επιβεβαίωση των προγνωστικών για τα οποία γίνεται λόγος πρίν τοποθετήσει το στοίχημα (τα στοιχήματα) επικοινωνώντας με την υπηρεσία Πελατών μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,στην δεύτερη περίπτωση η ώρα καταγραφής απο το σύστημα θα θεωρείται έγκυρη.Σε περίπτωση έλλειψης επαφής με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, ο πελάτης δεν θα μπορεί να ασκήσει ένσταση στην απόφαση της BetRebels.

5.12 Στοιχήματα σε γεγονότα που ανήκουν σε διαφορετικά αθλήματα ( εκτός αν ορίζονται διαφορετικά) μπορεί να τοποθετηθούν με την προυπόθεση να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός επιλογών.

5.13 Για κάθε επιλογή υπάρχουν ορισμοί για τα κριτήρια της συμβατότητας και τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό των πολλαπλών στοιχημάτων. Αυτά τα κριτήρια εξηγούνται στην ιστοσελίδα και σε άλλες μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

5.14 Εάν ένα στοίχημα δεν σέβεται τα κριτήρια της συμβατότητας του ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού επιλογών που απαιτούνται , θα θεωρείται άκυρο (μονάδα).

5.15 H BetRebels έχει το δικαίωμα να επιβάλει φραγή ή να κλείσει τον λογαριασμό σας, αν αιτιολογημένα θεωρήσουμε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι καταθέτονται χρήματα χωρίς ο παίκτης να έχει σκοπό να στοιχηματίσει σε σπορ ή προϊόντα παιχνιδιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να κάνουμε σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

5.16 Ο πελάτης προτού ζητήσει μία ανάληψη είναι υποχρεωμένος να στοιχηματίσει τουλάχιστον μία φορά το σύνολο της κατάθεσής του. Αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μια σειρά στοιχημάτων που έχουν παιχθεί οδηγούν σε εγγυημένο κέρδος για τον πελάτη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ή όπου το σύνολο των στοιχημάτων καθορίζεται ως χαμηλού ρίσκου, η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει το λογαριασμό καθώς και να κάνει αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

6. Στοιχήματα μέσω τηλεφώνου και φάξ

6.1 Μία συναλλαγή μπορεί να είναι σε ισχύ μόνο αφού ο πελάτης αποδεικνύει το όνομά του, το επίθετο, τον αριθμό λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης και κωδικό πρόσβασης.

6.2 Δεν θα υπάρχει χρέωση για στοιχήματα που γίνονται με φάξ ή τηλεφωνικά.Στοιχήματα μικρότερα απο €10, (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα), δεν θα γίνεται δεκτό με φάξ ή μέσω τηλεφώνου.

6.3 Για στοιχήματα πλήρων συστημάτων ή συνδυασμών το ελάχιστο ποσό είναι €0.5για κάθε μονή στήλη, με την προυπόθεση ότι το συνολικό ποσό για εκείνο το στοίχημα είναι τουλάχιστον €10.

6.4 Κάθε τηλεφωνική κλήση που λαμβάνεται καταγράφεται, και οι καταγραφές διατηρούνται για 30 ημέρες. Κάθε πελάτης που τοποθετεί ένα στοίχημα μέσω τηλεφώνου δέχεται ανεπιφύλακτα ότι η κλήση θα καταγραφεί. Το χρονικό όριο για κάθε ενδεχόμενη διεκδίκηση ή ένσταση είναι 30 ημέρες. Εάν ο πελάτης αξιώσει κάποια διεκδίκηση ή ένσταση, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των εν λόγω ηχογραφήσεων και η Εταιρεία θα αναλάβει να προωθήσει αντίγραφο με τα διαθέσιμα μέσα, εντός 7 ημερών απο την παραλαβή της αίτησης.

6.5 Η τηλεφωνική ηχογράφηση θα αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο στην απόφαση οποιασδήποτε ένστασης.

6.6 Σε περίπτωση στοιχημάτων που λαμβάνονται με φάξ, οι προσφορές που αναλογούν στο γεγονός θα είναι έγκυρες εκείνες που γίνονται την στιγμή εισαγωγής του στοιχήματος στο σύστημα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει όποια λάθη,λάθος ποσά ή παραλείψεις. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να βεβαιώνεται ότι το/τα στοιχήματα και η/οι προσφορές εισάγονται στο σύστημα της Εταιρείας μέσω του χειριστή, μέσω τηλεφώνου ή μέσω της ιστοσελίδας.

6.7 Βασική απαίτηση για την αποδοχή στοιχήματος και προς όφελος του πελάτη, είναι ότι το στοίχημα/στοιχήματα που λαμβάνονται μέσω φάξ πρέπει να λαμβάνονται σωστά και να είναι ευανάγνωστα .Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρεί άκυρο κάθε δυσανάγνωστο ή ασαφές στοίχημα. Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιώνεται ότι το φάξ έχει ληφθεί σωστά, επικοινωνόντας με την Εταιρεία μετά την προώθηση του φάξ. Προτείνεται, επίσης, ο πελάτης να ζητά επιβεβαίωση ότι το στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό. Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα μέσω φαξ το οποίο δεν έχει στην συνέχεια επαληθευτεί από τον πελάτη.

7. Στοιχήματα μέσω Διαδικτύου

7.1 "Ο Διαδικτυακός Τόπος"είναι η διαδικτυακή πύλη στην οποία δημοσιεύονται όλες οι πρόσφατες και έγκυρες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία.

7.2 Δεν θα υπάρχει χρέωση στους πελάτες για στοιχήματα που γίνονται μέσα απο τον διαδικτυακό τόπο ή για κέρδη.

7.3 Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιώνεται ότι οι εισαγόμενες και εμφανιζόμενες λεπτομέρειες (ποσό στοιχήματος, γεγονότα στα οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα, επιλογές, προγνωστικά κλπ.) ανταποκρίνονται στην πρόθεση του πελάτη, καθώς δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση ή ακύρωση του στοιχήματος μετά το πάτημα του κλειδιού επιβεβαίωσης απο τον πελάτη.

7.4 Όταν το στοίχημα που τοποθετήθηκε μέσω του διαδικτύου γίνει αποδεκτό, το σύστημα θα δημιουργήσει ένα αλφαριθμητικό κωδικό επιβεβαίωσης ο οποίος εγγυάται την σωστή μεταφορά και σωστή αποδοχή του στοιχήματος. Εάν γίνει η μεταφορά αλλά το σύστημα δεν παρέχει τον κωδικό επιβεβαίωσης, είναι ευθύνη του πελάτη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα για να ζητήσει τον κωδικό, δείχνοντας τον αριθμό λογαριασμού, ημερομηνία, ώρα και λεπτομέρειες της συναλλαγής. Σε καμμιά περίπτωση τα κέρδη θα πληρώνονται χωρίς τον έγκυρο κωδικό επιβεβαίωσης που παρέχεται απο την Εταιρεία. Είναι ευθύνη των πελατών να τυπώσουν την απόδειξη του στοιχήματος που περιέχει τον σχετικό κωδικό επιβεβαίωσης.

7.5 Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη προς τον πελάτη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια για την ιστοσελίδα ή για τα περιεχόμενά της οφειλομένων σε καθυστερήσεις ή διακοπή της υπηρεσίας, προβλήματα στις γραμμές επικοινωνίας, υποκλοπές ή ακατάλληλη χρήση των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Σε περίπτωση απώλειας εξ αιτίας τρίτων μερών, το σύστημα πληροφοριών της Εταιρείας θα είναι στην διάθεση του πελάτη και οι αρχές θα συμβάλλουν στην αναγνώριση του υπεύθυνου μέρους.

7.6 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει (για αξιολόγηση) την αποδοχή οποιουδήποτε στοιχήματος το μέγιστο 15 λεπτά. Η απόφαση θα ανακοινώνεται στον πελάτη μέσα απο τα μέσα που διατίθενται απο την Εταιρεία (τηλέφωνο, μήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μόνο όταν το ποσόν του στοιχήματος έχει μερικώς γίνει αποδεκτό θα επιτρέπεται στον πελάτη να ακυρώσει το στοίχημα, με τα ίδια μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και μέσα σε 10 λεπτά απο την επικοινωνία με την Εταιρεία, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα απο το πρώτο (σε χρονική σειρά) γεγονός πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το στοίχημα. Είναι ευθύνη του πελάτη να βεβαιώνεται ότι το στοίχημα έχει γίνει πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, ή δεν έχει γίνει αποδεκτό καθόλου, επικοινωνώντας με την Εταιρεία. Εάν δεν υπάρξει καμμία επαφή απο τον πελάτη, κάθε απόφαση που θα παρθεί απο την Εταιρεία θα είναι οριστική και δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Προς αποφυγή παρανοήσεων, ο πελάτης συμβουλεύεται να τοποθετεί οποιαδήποτε στοιχήματα αρκετά πρίν την έναρξη του πρώτου (σε χρονική σειρά) γεγονότος απο αυτά που περιέχονται στο στοίχημα

7.7 Εάν έχουν γίνει αποδεκτά στοιχήματα με λάθος ποσά ή αποδόσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων, σφαλμάτων στις υποκείμενες αποδόσεις ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Betrebels διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα ακόμη και μετά την γνωστοποίηση του αποτελέσματος ενός γεγονότος.

8. Υπολογισμός και Πληρωμή κερδών

8.1 Ο έλεγχος των στοιχημάτων καθώς και η πληρωμή των κερδών αναφορικά με ένα αθλητικό γεγονός θα γίνονται εντός 3 ωρών απο την λήξη του γεγονότος και κατά την διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας. (08.00 -24.00 hrs GMT)

8.2 Τα κέρδη θα αποδίδονται στον λογαριασμό του πελάτη στην Εταιρεία.

8.3 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά οι αποδόσεις δίνονται σε δεκαδικούς.

8.4 Πίνακας ισοδύναμων αξιών:

8.5 δεκαδικός: 3.00 = κλασματικός: 2/1 =Αμερικάνικος : +200 =Ιταλικός : 200

8.6 δεκαδικός : 1.50 = κλασματικός : 1/2 = Αμερικάνικος : -200 = Ιταλικός : 50

8.7 δεκαδικός : 1.25 = κλασματικός : 1/4 = Αμερικάνικος : -400 = Ιταλικός : 25

8.8 Οι δεκαδικές αποδόσεις είναι τα κέρδη συμπεριλαμβανομένου και του ποσού στοιχήματος.

8.9 Οι κλασματικές αποδόσεις είναι τα καθαρά κέρδη.

8.10 Οι Αμερικάνικες αποδόσεις με αρνητικό πρόσημο (“αουτσάιντερ”) είναι οι μονάδες (σε απόλυτη αξία) που πρόκειται να στοιχηματιστούν για να κερδίσετε 100 καθαρές μονάδες. Οι αποδόσεις με θετικό πρόσημο (“φαβορί”) είναι οι καθαρές μονάδες που κερδίθηκαν στοιχηματίζοντας 100 μονάδες.

8.11 Οι Ιταλικές αποδόσεις είναι το καθαρό ποσοστό σε περίπτωση νίκης.

8.12 Στην περίπτωση “μονών” στοιχημάτων (αποτελούνται απο ένα γεγονός το καθένα) με δεκαδικές αποδόσεις, τα μεικτά κέρδη ισούνται με το ποσό του στοιχήματος επί την απόδοση της συγκεκριμμένης επιλογής, εάν το στοίχημα είναι €10 σε ένα γεγονός για να κερδίσει με απόδοση 3.25, τα μεικτά κέρδη θα είναι €32.50 [ €10 (ποσό στοιχήματος) x 3.25 (δεκαδική απόδοση)]. Τα καθαρά κέρδη θα είναι €22.50 [€32.50 (μεικτά κέρδη) μείον €10 (ποσό στοιχήματος)].

8.13 Τα κέρδη ενός στοιχήματος “παρολί” (περιέχει τουλάχιστον 2 αθλητικά γεγονότα) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του στοιχήματος επί το άθροισμα των αποδόσεων στα επιλεγμένα γεγονότα , εάν π.χ. ένα στοίχημα των €10 τοποθετηθεί σε τρεις επιλογές με αποδόσεις (δεκαδικές) ίσες με 1.50, 3.00 και 2.60 αντίστοιχα. Εάν και τα τρία γεγονότα προβλεφθούν σωστά τότε τα μεικτά κέρδη θα είναι €117 [€10 (ποσό στοιχήματος) x 1.50 (δεκαδική απόδοση) x 3.00 (δεκαδική απόδοση ) x 2.60 (δεκαδική απόδοση ). Τα καθαρά κέρδη θα είναι €107 [€117 (μεικτά κέρδη) μείον €10 (ποσό στοιχήματος)].

8.14 Τα κέρδη, τα οποία υπολογίζονται από το σύστημα της εταιρείας την στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος είναι μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα ποσά θα είναι 100% σωστά. Αν εισάγεται μία άκυρη ημερομηνία θα έχει σαν αποτέλεσμα τον υπολογισμό εξωπραγματικών κερδών, γ’ιαυτό συστήνεται απόλυτη προσοχή κατά την εισαγωγή των στοιχείων.

8.15 Οι μέγιστες απόδοσεις που μπορεί να κερδίσει ένα στοίχημα είναι 1000. Για παράδειγμα ένα στοίχημα με 1 ευρώ μπορεί να κερδίσει εώς και 1000 ευρώ.

8.16 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά την στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος , το μέγιστο ποσό καθαρών κερδών (συμπεριλαμβανομένου και bonus) για κάθε αθλητικό στοίχημα είναι €20,000 ( ή ισοδύναμο ποσό άλλο νόμισμα) και €50,000 για το καζίνο και live καζίνο ( ή ισοδύναμο ποσό άλλο νόμισμα). Το μέγιστο ημερήσιο ποσό καθαρών κερδών (συμπεριλαμβανομένου και bonus) ανά πελάτη (ή μη εξουσιοδοτημένου φορέα τοποθέτησης στοιχημάτων) ορίζεται το ποσό €20,000 για το αθλητικό στοίχημα ( ή ισοδύναμο ποσό άλλο νόμισμα) και €50,000 για το καζίνο και live καζίνο (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) ανεξάρτητα απο τον αριθμό στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν. Το μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό καθαρών κερδών (συμπεριλαμβανομένου και bonus) ανά πελάτη ( ή μη εξουσιοδοτημένου φορέα τοποθέτησης στοιχημάτων) ορίζεται το ποσό €20,000 (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) για το αθλητικό στοίχημα και €50,000 για το καζίνο και live καζίνο ανεξάρτητα από τον αριθμό στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το ποσό των κερδών το οποίο υπερβαίνει τα όρια στοιχημάτων που ορίζονται παραπάνω από τον λογαριασμό του πελάτη ή την ομάδα λογαριασμών που ελέγχονται από τον πελάτη ή μη εξουσιοδοτημένο φορέα στοιχημάτων . Ως αρχή κάθε εβδομάδας ορίζεται η Δευτέρα 00:00:00 hours CET και τέλος αυτής η Κυριακή 23:59:59 hrs CET.

8.17 Το μέγιστο ποσό ανάληψης είναι €15.000 κάθε 30 ημέρες. Όλα τα άλλα κέρδη άνω των €15.000 θα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις των €15.000 ανά 30 ημέρες.

9. Γενικοί Κανόνες Στοιχημάτων και κανόνες πρόωρης εκταμίευσης (CASH-OUT)

9.1 Στο στοίχημα Antepost, (μακράς διαρκείας), εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν συμμετέχει τότε τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε άλλους διαγωνιζόμενους ισχύουν κανονικά.

9.2 Οι κανόνες που διέπουν τα ειδικά στοιχήματα θα ανακοινώνονται κάθε φορά μέσω του διαδικτύου καθώς και άλλων μέσων, και μπορείτε επίσης να τα βρείτε μαζί με τις αποδόσεις στον διαδικτυακό τόπο.

9.3 Η Εταιρεία δεν θεωρείται υπεύθυνη για την έκδοση εσφαλμένων αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο ή μέσω προφορικής επικοινωνίας, και μόνο τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώνονται απο τις αντίστοιχες αρχές, με την λήξη του γεγονότος , θα θεωρούνται έγκυρα γιατον υπολογισμό των κερδών. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση του αποτελέσματος (για παράδειγμα, πειθαρχικές κυρώσεις) δεν θα επηρεάσουν το στοίχημα. Εάν υπάρχει υποψία παρατυπιών κατά την διεξαγωγή του γεγονότος ,η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή κερδών καθώς επίσης και να αφαιρέσει κέρδη που αποδόθηκαν μέχρις ότου διεξαχθεί η απαραίτητη έρευνα..Εάν κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστωθούν παρατυπίες, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν καθώς και τα σχετικά κέρδη θα θεωρηθούν άκυρα.

9.4 Dead Heats: Όταν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος δίνει ένα αριθμό νικητών μεγαλύτερο από αυτόν που είχε προβλεφθεί από το στοίχημα (και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να επαναπροσδιορίζουν το dead heat) τότε οι απόδοσεις για τις επιλογές που κερδίζουν θα διαιρούνται με τον αριθμό των νικητών και θα πολλαπλασιάζονται με τον αρθμό νικητών που ήταν δυνατό να προβλεφθούν (π.χ 1 Νίκη, 3 Πόντιουμ, 6 Θέσεις). Παράδειγμα 1ο νίκη, εάν η επιλεγμένη απόδοση είναι 1.60 και το αποτέλεσμα είναι dead heat (ισοπαλία) με άλλο διαγωνιζόμενο – η απόδοση θα διαιρεθεί με το 2 και θα πολλπλασιστεί με το 1, συνεπώς θα είναι 0.80; Παράδειγμα 2ο , ένα στοίχημα τοποθετείται στο εάν ο συμμετέχων θα είναι μέσα στους 6 πρώτους, με απόδοση 3.20, και τελικά 9 διαγωνιζόμενοι καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις (για παράδειγμα, τρεις καταλαμβάνουν τη τέταρτη θέση και δυο καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση, η απόδοση θα υπολογιστεί : 3.20 : 9.00 x 6.00 = 2.13).

9.5 Εάν ένα γεγονός ακυρωθεί (Void) για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται κερδισμένο και η αποδόσή του ισούται με το 1.00.

9.6 Στοιχήματα στα οποία το αποτέλεσμα μιάς άλλης επιλογής (π.χ Άρσεναλ-Γιουβέντους τελικό αποτέλεσμα 1σε συνδυασμό με Άρσεναλ-Γιουβέντους ημίχρονο/τελικό αποτέλεσμα 1/1 κλπ.) δεν επιτρέπονται. Εάν ένα τέτοιο στοίχημα εκ παραδρομής γίνει αποδεκτό τα στοιχήματα που επηρεάζονται απο αυτό θα θεωρηθούν 1 (void).

9.7 Στοιχήματα σε γεγονότα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει: στοιχήματα σε γεγονότα (που εμπεριέχονται στο στοίχημα) και τοποθετήθηκαν εσφαλμένα μετά την εκκίνηση ή την ημερομηνία του γεγονότος θα θεωρούνται έγκυρα αλλά με απόδοση ίση με 1 (δεν θα θεωρούνται άκυρα για τους σκοπούς του στοιχήματος). Σε περίπτωση πολλαπλών στοιχημάτων (παρολί) κάθε γεγονός μεμονωμένα θα θεωρηθεί ίσο με 1. Εάν το στοίχημα τοποθετήθηκε με σκοπό την εξαπάτηση της Εταιρείας, καθώς ο πελάτης ήδη γνωρίζει την έκβαση του γεγονότος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό και να παρακρατήσει όλα τα χρήματα σε αυτόν, για τουλάχιστον 3 χρόνια.

9.8 To Cash-Out θα προσφέρετε σε επιλεγμένες αγορές και παιχνίδια. Θα είναι διαθέσιμο τόσο σε προγραμματισμένους αγώνες (Pregame), όσο και σε ζωντανούς αγώνες (Live-Betting)

9.9 Μία μικρή χρονοκαθυστέρηση στην αποδοχή του Cash-Out μπορεί να υπάρξει. Αν μια τιμή αλλάξει ή μια αγορά κλείσει τότε το αίτημα Cash-Out μπορεί να μην γίνει αποδεκτό

9.10 Αν το αίτημα σας για Cash-Out γίνει αποδεκτό, αυτό θα φανεί στις οθόνες σας και το στοίχημα σας θα διευθετηθεί αμέσως. Το τελικό αποτέλεσμα του αρχικού σας δελτίου δεν θα έχει καμία επίδραση στο ποσό του Cash-Out.

9.11 Το ποσό του Cash-Out μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Όταν το προσφερόμενο ποσό του Cash-Out μειωθεί, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ξανά την επιλογή Cash-Out. Στην αντίθετη περίπτωση, αν το ποσό του Cash-Out είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχετε αρχικά ζητήσει η διαδικασία θα προχωρήσει αυτόματα χωρίς να σας ζητηθεί περεταίρω έγκριση

9.12 Το ποσό του Cash-Out που προσφέρεται σε οποιαδήποτε στιγμή, είναι το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί σε εσάς ή στο λογαριασμό σας, εφόσον υλοποιηθεί η εξαργύρωση του Cash-Out

9.13 H BetRebels δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία Cash-Out θα προσφέρετε σε όλες τις αγορές/αγώνες. Όταν το Cash-Out προσφέρεται σε κάποιο προγραμματισμένο αγώνα (Pregame) ο οποίος δεν καλύπτεται ή πάψει να καλύπτεται στο ζωντανό στοίχημα, τότε το Cash-Out δεν θα είναι διαθέσιμο. Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε στοιχήματα βασισμένοι στο γεγονός ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cash-Out σε μεταγενέστερο στάδιο, για τον λόγο ότι μπορεί αυτό να μην είναι διαθέσιμο.

9.14 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει την προσφορά του Cash-Out σε συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδα πελατών αν έχει την υποψία ότι χρησιμοποιούν την προσφορά αυτή για να εκμεταλλευτούν αλλαγές τιμών σε προγραμματισμένους αγώνες πριν αυτοί καν αρχίσουν.

9.15 Η BetRebels δεν φέρει ευθύνη εάν η προσφορά του Cash-Out δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Όλα τα δελτία θα διευθετούνται σύμφωνα με το αρχικό ποντάρισμα.

9.16 Η BetRebels έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε ποντάρισμα το οποίο ζητήθηκε για κάποιο από τα προσφερόμενα αθλήματα, διοργανώσεις, αγορές ή στοιχηματικούς τύπους που συμπεριλαμβάνονται στο Cash-Out.

9.17 H BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash-Out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν

9.18 Η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα να αναστρέψει την διευθέτηση ενός Cash-Out δελτίου, εάν αυτό, έχει διευθετηθεί λανθασμένα, ή λόγω λάθος πληροφόρησης ή και απόδοσης. Αν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash-Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η Cash-Out διευθέτηση του στοιχήματος θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη νέα σωστή διορθωμένη τιμή της BetRebels. Επίσης αν για παράδειγμα, εξαιτίας κάποιου προφανούς σφάλματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού η Cash-Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό (βάσει του εναπομείναντα χρόνου της κανονικής διάρκειας) θα γίνει νέα προσφορά Cash-Out. Αν υπάρξουν επανειλημμένες προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών στις ίδιες αγορές, πριν το Προφανές Σφάλμα να διορθωθεί/ εξακριβωθεί, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το ίδιο το στοίχημα θα ακυρωθούν.

9.19 Στοιχήματα που διευθετούνται χρησιμοποιώντας το Cash-Out θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του τζιραρίσματος των μπόνους, νοουμένου ότι τουλάχιστον μία επιλογή που πληροί τις προϋποθέσεις της κάθε προσφοράς έχει διευθετηθεί μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος.

9.20 Το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα που τοποθετούνται σε πόντους (π.χ. Σύνολο Γκολ ή Ασιατικό Χάντικαπ ή Over/Under), όπου δεν υπάρχουν οι πόντοι στα οποία είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα. Το ίδιο ισχύει και για το Ασιατικό Χάντικαπ σε live στοιχήματα, αν το αποτέλεσμα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα έχει αλλάξει.

10. Ποδόσφαιρο – γενικοί κανόνες

10.1 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά και συγκεκριμένα, το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι αυτό που προκύπτει μετά από 90 λεπτά κανονικού αγώνα (ο επιπλέον χρόνος για τυχόν τραυματισμούς συμπεριλαμβάνεται στα 90 λεπτά): το αποτέλεσμα που προκύπτει από την παράταση, χρυσό γκολ και πέναλτι δεν επηρεάζει το στοίχημα.

10.2 Οποιοσδήποτε αγώνας διακοπεί πριν το 90 λεπτό και δεν ξαναρχίσει και λήξει την ίδια ημέρα θα θεωρηθεί άκυρος (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων στο αποτέλεσμα ημιχρόνου και οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης, όπως ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, το πρώτο κόρνερ, ΓΓ-ΚΓ κτλ...) για τους σκοπούς του στοιχήματος (ακόμη κι αν ο αγώνας συνεχιστεί αργότερα ή επαναληφθεί σε άλλη ημερομηνία).

10.3 Οποιοσδήποτε αγώνας διακοπεί και επικυρωθεί από τον διαιτητή με επίσημο αποτέλεσμα, θα θεωρηθεί έγκυρος για τους σκοπούς του στοιχήματος (αυτό περιλαμβάνει και την πρόβλεψη για τον συνολικό αριθμό γκολ στον αγώνα και κάθε άλλη πρόβλεψη).

10.4 Η επιλογή του γεγονότος θα ισχύει εάν ένας αγώνας (ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει) αναβλήθηκε ή εάν διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο ή (ουδέτερο γήπεδο) εντός 48 ωρών απο την αρχική ημερομηνία /ώρα. Εάν όχι, η επιλογή θα θεωρείται άκυρη (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχημάτων στο ημίχρονο ή οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης όπως ο πρώτος σκόρερ, το πρώτο κόρνερ, ΓΓ-ΚΓ κλπ.)

10.5 Εάν ένας αγώνας ο οποίος αναβλήθηκε ή διεκόπει έχει επιλεγεί σε ένα παρολί, ολόκληρο το στοίχημα θα ισχύει και θα υπολογιστεί με βάση τους υπόλοιπους αγώνες που θα διεξαχθούν κανονικά.

10.6 Εάν υπάρξει αντιστροφή στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα (και συνεπώς ο αγώνας διεξαχθεί στο γήπεδο της αρχικά φιλοξενούμενης ομάδας) ή εάν ο αγώνας επρόκειτο να διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος αλλά τελικά διεξαχθεί στο γήπεδο οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων, ή εάν ο αγώνας δεν είναι αυτός που παρουσιάζεται στο σύστημα (τουλάχιστον μία απο τις ομάδες είναι διαφορετική απο αυτές που εμφανίζονταν αρχικά στον αγώνα) το γεγονός θα θεωρηθεί άκυρο. Ο αγώνας θα θεωρηθεί έγκυρος εάν διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο το οποίο δεν είχε οριστεί αρχικά.

10.7 Πρώτος σκόρερ: ο παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκόλ του αγώνα θα είναι ο νικητής. Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε άλλους παίκτες θεωρούνται χαμένα. Εάν ό παίκτης δεν συμμετέχει ή μπεί στον αγώνα μετά το πρώτο γκόλ, το γεγονός θεωρείται άκυρο.Το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 0-0. Για τους σκοπούς του στοιχήματος θα λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του κανονικού αγώνα και όχι το αποτέλεσμα της παράτασης ή των πέναλτι. Το στοίχημα θα είναι χαμένο σε περίπτωση αυτογκόλ (σκόρερ θα θεωρηθεί ο παίκτης που θα σκοράρει σύμφωνα με την επίσημη αρχή.)

10.8 Σκόρερ με τα περισσότερα γκόλ: ο παίκτης ο οποίος θα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκόλ στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα είναι ο νικητής . Εάν ο παίκτης δεν συμμετέχει ή μπεί στον αγώνα μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα, το γεγονός θεωρείται άκυρο. Για τους σκοπούς του στοιχήματος θα λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα και όχι το αποτέλεσμα της παράτασης. Τα αυτογκόλ δεν θα υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του στοιχήματος. Το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο εάν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 0-0.

10.9 Σύνολο γκόλ στο πρωτάθλημα: για να κερδίσετε θα πρέπει να προβλέψετε σωστά εάν ο συνολικός αριθμός των γκόλ που σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος απο την τιμή που δίνεται. Για κάθε γεγονός που ακυρώθηκε αυτόματα θα υπολογίζεται ότι σημειώθηκαν 2 τέρματα.. Σε περίπτωση που ακυρωθούν 3 ή περισσότεροι αγώνες (στο ίδιο πρωτάθλημα) το γεγονός θεωρείται άκυρο.

10.10 1Χ2: Θα πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, όπου "1" Δείχνει τη νίκη για τους γηπεδούχους, "Χ" υποδηλώνει μια ισοπαλία και "2" Δείχνει τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

10:11 HT/FT: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα στο ίδιο στοίχημα.

Μπορείτε να προβλέψετε τις επιλογές με 2 πιθανά αποτελέσματα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο.

10:12 DC (Διπλή ευκαιρία): Σε αυτή την περίπτωση τα τρία πιθανά αποτελέσματα συνδυάζονται σε τρεις κατηγορίες 1Χ, 12 και Χ2.

10:13 1Χ2 Ημίχρονο: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεμα του πρώτου ημιχρόνου. 1 ΗΤ σημαίνει οτι στοιχήματίζετε η γηπεδούχος ομάδα να προηγείτε στο ημίχρονο, Χ ΗΤ σημαίνει ότι στοιχηματίζετε να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο και 2 ΗΤ σημαίνει οτι στοιχήματιζετε η φιλοξενούμενη ομάδα να προηγείτε στο ημίχρονο.

10:14 1Χ2 Δευτέρου ημιχρόνου: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα μόνο του δευτέρου ημιχρόνου χωρίς να λάβετε υπόψιν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Παράδειγμα: Εάν στον αγώνα Τσέλσι – Άρσεναλ το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου είναι 2-0 και ο αγώνας λήξει 2-1 η νικητήρια επιλογή στα στοιχήματα του δευτέρου ημιχρόνου είναι το 2 επειδή το αποτέλεσμα του δευτέρου ημιχρόνου είναι 0-1.

10:15 DNB (Draw No Bet): Πρέπει να προβλέψετε ποιά ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο.

HNB (Home No Bet): Σε αυτό το στοίχημα επιλέγετε είτε την φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει τον αγώνα ή να λήξει ο αγώνας ισόπαλος. Σε περίπτωση που κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο.

ANB (Away No Bet): Σε αυτό το στοίχημα επιλέγετε είτε την γηπεδούχο ομάδα να καρδίσει τον αγώνα ή να λήξει ο αγώνας ισόπαλος. Σε περίπτωση που κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο.

10:16 1Χ2 Handicap: Το αποτέλεσμα του αγώνα 1Χ2 υπολογίζοντας το μειονέκτημα ή το πλεονέκτημα που δίνετε σε μια από τις δύο ομάδες και αναγράφεται με +/- δίπλα της

10:17 Over/Under: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν το σύνολο των γκολ του αγώνα είναι περισσότερα ή λιγότερα από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels.

Over/Under Teams (Ομάδες): Θα πρέπει να προβλέψετε εάν το σύνολο των γκολ της γηπεδούχου ή φιλοξενούμενης ομάδας είναι περισσότερα ή λιγότερα από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels.

10:18 Goal/No Goal: Θα πρέπει να προβλέψετε έαν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στον αγώνα (GG) ή τουλάχιστον μία από της δύο ομάδες να μην σκοράρει στον αγώνα (NG).

10:19 Odd/Even: θα πρέπει να προβλέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Το 0-0 θεωρείται ζυγός.

10:20 Score / No Score: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν η επιλεγμένη ομάδα θα σκοράρει (score) ή δεν θα σκοράρει (no score)

10:21 Multi Goal / Total Goals: πρέπει να προβλέψετε τον αριθμό των γκολ που σημείωσαν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του αγώνα (0-1, 2-3, 4-6 ή τον ακριβές αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ή περισσότερα, 7 ή περισσότερα).

Multi Corners / Team Corners: Θα πρέπει να προβλέψετε τον αριθμό των κόρνερ του αγώνα (0-8, 9-11, 12+) ή τα κόρνερ που θα κερδίσει η κάθε ομάδα στον αγώνα (0-2, 3-4, 5-6, 7+)

10:22 Multi Goal Home/Away: Θα πρέπει να προβλέψετε τον συνολικό αριθμό των γκολ του αγώνα για την γηπεδούχο ομάδα και την φιλοξενούμενη ομάδα επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

10:23 Correct Score (Ακριβές Σκορ): Θα πρέπει να προβλέψετε το ακριβές σκορ το αγώνα

10:24 HT More Goals: Θα πρέπει να προβλέψετε σε ποιό ημίχρονο του αγώνα (πρώτο ή δεύτερο) θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ. Στην περίπτωση που σημειωθεί ο ίδιος αριθμός γκολ και στα δύο ημίχρονα ή δεν σημειωθεί κανένα γκολ η νικήτρια επιλογή θα θεωρηθεί το Χ.

10:25 First Goal: Θα πρέπει να προβλέψετε ποιά ομάδα θα σημειώσει το πρώτο γκολ του αγώνα. Εαν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στον αγώνα (0-0) το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο.

10:26 Last Goal: Θα πρέπει να προβλέψετε ποιά ομάδα θα σημειώσει το τελευταίο γκολ του αγώνα. Εαν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στον αγώνα (0-0) το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο.

10:27 Minute first Goal: Θα πρέπει να προβλέψετε σε ποιά διαθέσιμη περίοδο λεπτών θα σημειωθεί το πρώτο γκολ του αγώνα.

10:28 Win Both Halves: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν μία από τις ομάδες κερδίσει και τα δύο ημίχρονα του αγώνα

10:29 Win to 0: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν μία από τις ομάδες κερδίσει των αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ

10:30 1X2 first 10 minutes: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα των 10 πρώτων λεπτών του αγώνα, όπου "1" Δείχνει τη νίκη για τους γηπεδούχους, "Χ" υποδηλώνει μια ισοπαλία και "2" Δείχνει τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

10:31 Penalty Shootout: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν ο νικητής του αγώνα προκύψει από την διαδικασία των πέναλτι.

10:32 To qualify: Θα πρέπει να προβλέψετε ποιά ομάδα θα προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

10:33 Team Red Cards: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν μία από τις ομάδες δεχθεί κόκκινη κάρτα στον αγώνα.

10:34 COMBO 1Χ2 + O / U: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα καθώς και τον αριθμό των γκολ που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έξι πιθανά αποτελέσματα: 1 Over (νίκη γηπεδούχου και ο αριθμός των γκολ να είναι περισσότερα από από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels), X Over (ο αγώνας λήξει ισοπαλία και ο αριθμός των γκολ να είναι περισσότερα από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels), 2 Over (νίκη φιλοξενούμενης και ο αριθμός των γκολ να είναι περισσότερα από από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels), 1 Under (νίκη γηπεδούχου και ο αριθμός των γκολ να είναι λιγότερα από από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels), Χ Under (ο αγώνας λήξει ισοπαλία και ο αριθμός των γκολ να είναι λιγότερα από από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels), 2 Under (νίκη φιλοξενούμενης και ο αριθμός των γκολ να είναι λιγότερα από από το ορισμένο προσφερόμενο όριο γκολ που υποδεικνύεται από την BetRebels).

10:35 COMBO 1X2 + GG / NG: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς και αν οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στον αγώνα. Έξι πιθανά αποτελέσματα: 1 + GG (νίκη γηπεδούχου και οι δύο ομάδες σκοράρουν), 1 + NG (νίκη γηπεδούχου και τουλάχιστον μία από τις δυο ομάδες δεν σκοράρει κανένα γκολ στον αγώνα) X + GG (ο αγώνας λήξει ισοπαλία και οι δύο ομάδες σκοράρουν), X + NG (ο αγώνας λήξει ισοπαλία και τουλάχιστον μία από τις δυο ομάδες δεν σκοράρει κανένα γκολ στον αγώνα), 2 + GG (νίκη φιλοξενούμενης και οι δύο ομάδες σκοράρουν), 2 + ΝG (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και τουλάχιστον μία από τις δυο ομάδες δεν σκοράρει κανένα γκολ στον αγώνα).

10:36 3 Combo: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα στοιχηματίζοντας συνδυάζοντας τρεις στοιχηματικές αγορές. Τέσσερις πιθανοί συνδυασμοί:

1 & NG & 2 +: Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει, η φιλοξενούμενη ομάδα να μην σκοράρει και ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα να είναι 2 ή περισσότερα.

2 & & NG + 2: Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει, να μην σκοράρει η γηπεδούχος και ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα να είναι 2 ή περισσότερα.

1 & NG & 3 +: Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει, η φιλοξενούμενη ομάδα να μην σκοράρει και ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα να είναι 3 ή περισσότερα

2 & NG & 3+: Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει, να μην σκοράρει η γηπεδούχος και ο συνολικός αριθμός των γκολ στον αγώνα να είναι 3 ή περισσότερα.

11. Τένις – γενικοί κανόνες

11.1 Τα στοιχήματα Antepost (μακράς διαρκείας) για τον νικητή ενός τουρνουά θα θεωρούνται χαμένα εάν ο συγκεκριμένος παίκτης δεν λάβει μέρος ή αποσυρθεί απο το τουρνουά.

11.2 Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί εξαιτίας απόσυρσης ενός εκ των δύο παικτών πρίν την αρχή του αγώνα το γεγονός θεωρείται άκυρο.

11.3 Τα γεγονότα του τένις θα παραμείνουν ανοιχτά με όλα τα στοιχήματα να ισχύουν έως ότου οι διαιτητές ή ο επίσημος διοργανωτής του τουρνουά δηλώσουν νικητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κανόνας των 48 ωρών δεν ισχύει. Ωστόσο, σε περίπτωση αποχώρησης από παίκτες, όλες οι αγορές που καθορίζονται στο τερέν θα διευθετηθούν αναλόγως και οι εκκρεμείς αγορές θα ακυρωθούν. Για την αποφυγή αμφιβολιών σε περίπτωση που ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από το τελευταίο πόντο του αγώνα, η αγορά του νικητή του αγώνα θα θεωρηθεί άκυρη, αλλά όλες οι αγορές που σχετίζονται με συγκεκριμένα στοιχήματα σε σετ ή games που που έχουν καθοριστεί θα διευθετούνται αναλόγως.

11.4 Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί, οι επιλογές θα ισχύουν εάν ο αγώνας διεξαχθεί εντός 72 ωρών απο την αρχική ημερομηνία/ώρα, ενώ μετά το πέρας 72 ωρών απο την αρχική ημερομηνία/ώρα του αγώνα, τα ειδικά στοιχήματα σε αυτόν θα θεωρηθούν άκυρα.

11.5 Στοιχήματα Antepost (μακράς διαρκείας) Head to heads: σε περίπτωση που οι παίκτες οι οποίοι διαγωνίζονται στο ίδιο head to head αποκλειστούν στον ίδιο γύρο, τα ακόλουθα θα υπολογιστούν αντίστοιχα : ο αριθμός των σετ που κερδήθηκαν σε εκείνο τον γύρο, ο χαμηλότερος αριθμός σετ που χάθηκαν σε εκείνο τον γύρο, ο αριθμός παιχνιδιών που κερδήθηκαν σε εκείνο τον γύρο, ο χαμηλότερος αριθμός παιχνιδιών που χάθηκαν σε εκείνο τον γύρο. Αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στον προηγούμενο γύρο, και εφόσον είναι δυνατόν να καθορίσουν τον νικητή για το head to head. Εάν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί νικητής για το head to head τότε θα θεωρείται άκυρο. Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν την έναρξη του τουρνουά το αντίστοιχο head to head θεωρείται άκυρο.

11.6 1-2 (Head to Head): Θα πρέπει να προβλέψετε το νικητή του αγώνα

11.7 Set Betting: Θα πρέπει να προβλέψετε το ακριβές σκορ του αγώνα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σετ που θα κερδίσει ο κάθε τενίστας.

11.8 Games over/under: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των games που θα παιχτούν θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτόν που υποδεικνύεται. Όπου το στοίχημα ισούται με τον αριθμό που υποδεικνύεται το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο.

11.9 Μονά/ ζυγά: ο παίχτης θα πρέπει να προβλέψει εάν ο συνολικός αριθμός των games που θα παιχτούν στο ματς θα είναι μονός ή ζυγός.

11.10 ΗND Games: Για την έκβαση του στοιχήματος πρέπει να προσθέσετε ή αφαιρέσετε το χάντικαπ του παίκτη που αναφέρεται στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

11.11 1st Set: Θα πρέπει να προβλέψετε το νικητή του πρώτου σετ. Εάν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο.

12. F1, Rally και Motorcycling – γενικοί κανόνες

12.1 Τα στοιχήματα Antepost (μακράς διαρκείας) στον νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος οδηγών ισχύουν εάν ο οδηγός που έχει επιλεγεί δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό ή διέκοψε για οποιονδήποτε λόγο.

12.2 Τα στοιχήματα Antepost (μακράς διαρκείας) στον νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος οδηγών υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τους πόντους που συγκεντρώνονται με τη λήξη της τελευταίας συνάντησης της σεζόν, ανεξάρτητα απο οποιεσδήποτε επακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις (στην τελευταία κούρσα Grand Prix ή σε προηγούμενες) ακόμη κι αν αυτές ανακοινώθηκαν εκείνη την ημέρα. Μία πειθαρχική κύρωση επιβληθεί κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος τότε αυτή αφορά και τον υπολογισμό των κερδών.

12.3 Τα στοιχήματα Antepost (μακράς διαρκείας) στον νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τους πόντους που συγκεντρώνονται από τους επίσημους οδηγούς/αναβάτες με τη λήξη της τελευταίας συνάντησης της σεζόν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε επακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται στην ομάδα ή στους επίσημους οδηγούς/αναβάτες της ομάδας (στην τελευταία κούρσα Grand Prix ή σε προηγούμενες) ακόμη κι αν αυτές ανακοινώθηκαν εκείνη την ημέρα. Μία πειθαρχική κύρωση επιβληθεί κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος τότε αυτή αφορά και τον υπολογισμό των κερδών.

12.4 Η επίσημη κατάταξη εκκίνησης ( grid ) είναι αυτή που ανακοινώνεται από την σχετική διοικούσα αρχή στο τέλος των επίσημων δοκιμών κούρσας μία ημέρα πριν την έναρξη του αγώνα.

12.5 Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στον νικητή ή στην σειρά κατάταξης σε ένα Grand Prix θα θεωρούνται χαμένα αν ο οδηγός/αναβάτης δεν παρουσιαστεί στο σημείο εκκίνησης του αγώνα.

12.6 Winner (Race): Θα πρέπει να προβλέψετε τον νικητή του Grand Prix.

12.7 Winner Pole: Θα πρέπει να προβλέψετε τον οδηγό που θα κερδίσει την πρώτη θέση στις κατατακτήριες (pole position).

12.8 ΗΗ Pole: Θα πρέπει να προβλέψετε ποίος από τους δύο οδηγούς θα κερδίσει καλύτερη θέση στις κατατακτήριες.

12.9 Class/No Class: Θα πρέπει να προβλέψτε εάν ή όχι ο οδηγός θα τερματίσει σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της FIA μετά τον αγώνα. Για να θεωρηθεί ότι έχει τερματίσει, ο οδηγός πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον το 90% των γύρων σε σχέση με το νικητή του Grand Prix.

12.10 Podium Race: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν ο οδηγός που επιλέξατε τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις του Grand Prix (Podium).

12.11 Head to heads: Νικητής στο head to head θα είναι ο οδηγός/αναβάτης που θα βρεθεί στην καλύτερη θέση σε κατάταξη σύμφωνα με την επίσημη σειρά κατάταξης ή αυτός που έχει πραγματοποιήσει τους περισσότερους γύρους. Εάν όλοι οι οδηγοί/αναβάτες που διαγωνίζονται στο ίδιο head to head εγκαταλείψουν την κούρσα αφού έχουν πραγματοποιήσει τον ίδιο αριθμό γύρων, το αντίστοιχο head to head θα θεωρηθεί άκυρο. Εάν δυο (απο τους τρεις) οδηγούς/αναβάτες που παραμείνουν στο head to head τερματίσουν την κούρσα στον ίδιο γύρο, η επιλογή θα θεωρηθεί κερδισμένη και θα έχει απόδοση ίση με 1.00, ενώ ο τρίτος οδηγός έχει ήδη αποχωρήσει. Εάν τουλάχιστον ένας απο τους οδηγούς/αναβάτες που αγωνίζεται στο head to head δεν παίρνει μέρος στην κούρσα, το head to head θα θεωρηθεί άκυρο. Για οδηγούς/αναβάτες οι οποίοι ξεκινούν από τα pits, το head to head θεωρείται έγκυρο.

12.12 Σε περίπτωση επανεκκίνησης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του αγώνα, και αν για οποιονδήποτε λόγο ένας οδηγός/αναβάτης δεν ξαναμπεί στον αγώνα, θα θεωρηθεί ότι έχασε και το head to head αλλά και την πρόβλεψη για τον νικητή του αγώνα.

12.13 Εάν ένας αγώνας διακοπεί, και δεν συνεχιστεί εντός 48 ωρών απο την αρχική ημερομηνία/ώρα, ή αναβληθεί και δεν επαναληφθεί εντός 48 ωρών απο την αρχική ημερομηνία/ώρα, το γεγονός και τα αντίστοιχα ειδικά στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα. Εάν όμως ένας αγώνας διακοπεί μετά την ολοκλήρωση των ¾ των προκαθορισμένων γύρων και ο νικητής ανακηρυχθεί απο τη FIA, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν και οι θέσεις που κατέλαβαν οι διαγωνιζόμενοι τη στιγμή της διακοπής θεωρούνται έγκυρα

12.14 Τα γεγονότα που συντομεύονται λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών, αλλά θεωρούνται επίσημα από την αρμόδια ομοσπονδία, θα διευθετούνται αναλόγως.

13. Μπάσκετ, Ράγκμπι, Χόκει, Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο, Aussie Rules, Μπάντμιντον, Pessalallo και Μπέιζμπολ – γενικοί κανόνες

13.1 Επιλογές που αναφέρονται σε ένα αγώνα/παιχνίδι το οποίο αναβλήθηκε πρίν ξεκινήσει ο αγώνας, και το οποίο δεν διεξάγεται στο ίδιο γήπεδο μέσα σε 72 ώρες μετά απο την αρχική ώρα/ημερομηνία, θα θεωρείται άκυρο.

13.2 Επιλογές που αναφέρονται σε ένα αγώνα/παιχνίδι το οποίο διεκόπει πρίν την λήξη του αγώνα και δεν συνεχίστηκε την ίδια ημέρα θα θεωρείται άκυρο. Αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα απο οποιεσδήποτε αποφάσεις παρθούν αναφορικά με την συνέχιση του παιχνιδιού άλλη μέρα.

13.3 Επιλογές που αναφέρονται σε ένα στοίχημα “τελικό αποτέλεσμα/ημίχρονο με handicap”και αφού εφαρμοστεί το handicap, οι ομάδες βρεθούν με ίσους πόντους θα θεωρούνται άκυρα.

13.4 Επιλογές σε προγνωστικά για τον μεγαλύτερο σκόρερ, τα οποία αναφέρονται σε παίκτη ο οποίος δεν συμμετέχει στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.

13.5 Για τον υπολογισμό των κερδών των στοιχημάτων θα λαμβάνεται υπόψη το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρατάσεων του αγώνα (εκτός αν έχουμε ορίσει κάτι διαφορετικά)

13.6 Όλες οι επιλογές και τα ειδικά συστήματα που προσφέρονται για ένα αγώνα στον οποίο γίνει αντιστροφή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα (και ο αγώνας συνεπώς λάβει χώρα στο γήπεδο της αρχικά φιλοξενούμενης ομάδας) ή εάν ο αγώνας επρόκειτο να γίνει σε ουδέτερο γήπεδο αλλά τελικά έλαβε χώρα στο γήπεδο μιάς εκ των δύο ομάδων, ή εάν ο αγώνας είναι διαφορετικός απο αυτόν που δηλώνεται στο σύστημα (τουλάχιστον μία απο τις δύο ομάδες είναι διαφορετική απο αυτές που εμφανίζονταν αρχικά) το γεγονός θα θεωρηθεί άκυρο.Ο αγώνας θα θεωρηθεί έγκυρος εάν διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο το οποίο δεν είχε οριστεί αρχικά.

13.7 Αποτέλεσμα 1-2: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα

13.8 Χάντικαπ 1-2: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα υπολογίζοντας το μειονέκτημα ή το πλεονέκτημα που δίνετε σε μια από τις δύο ομάδες και αναγράφεται με +/- δίπλα της

13.9 1Χ2: Θα πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, όπου "1" Δείχνει τη νίκη για τους γηπεδούχους, "Χ" υποδηλώνει μια ισοπαλία και "2" Δείχνει τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας (πιθανές παρατάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την αγορά).

13.10 Over/Under: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των πόντων που θα σημειωθούν σε έναν αγώνα ή σε ένα ημίχρονο ή και περίοδο θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτόν που υποδεικνύεται από την BetRebels.

13.11 Odd/Even: θα πρέπει να μαντέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ/πόντων στον αγώνα ή σε ένα ημίχρονο ή και περίοδο θα είναι μονός ή ζυγός. Το 0-0 θεωρείται ζυγός.

13:12 1X2 Margin 5: Θα πρέπει να προβλέψετε εάν η ομάδα που επιλέξατε θα κερδίσει τον αγώνα με διαφορά 6 πόντων ή μεγαλύτερη. Εάν καμία από τις δύο ομάδες δεν κερδίσει με διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων, νικήτρια επιλογή θα είναι το ΧH5 (86-79=1H5; 84-79=XH5; 84-86=XH5; 84-90=2H5).

13.13 1st Quarter: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα της πρώτης περιόδου

13.14 1st Half: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου

13.15 GG / NG (goal goal / no goal): δύο πιθανά ενδεχόμενα, και οι 2 ομάδες θα σκοράρουν GG, μία ή και οι δύο ομάδες δεν σκοράρουν NG

13.16 Πρώτος σκόρερ:στο Ράγκμπυ οι ποινές και τα χτυπήματα πέναλτι δεν θα λαμβάνονται υπόψη

13.17 Διαφορά Τερμάτων: το αποτέλεσμα του αγώνα θα είναι έγκυρο για την κανονική διάρκεια του αγώνα, και όποιο στοίχημα περιέχει handicap δεν θα υπολογίζεται.

13.18 Σημείωση: Μόνο για Αμερικάνικο ποδόσφαιρο και Ράγκμπι

1X2: Θα πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα. Προσφέρονται τρία πιθανά αποτελέσματα: 1 (να κερδίσει ο γημεδούχος), Χ (ισολαλία), 2 (να κερδίσει ο φιλοξενούμενος).

Head to Head (HH): Θα πρέπει να προβλέψετε τον νικητή του αγώνα. Προσφέρονται δύο πιθανά αποτελέσματα. 1 HH (να κερδίσει ο γηπεδούχος), 2 HH (να κερδίσει ο φιλοξενούμενος). Πιθανές παρατάσεις συμπεριλαμβάνονται σε συτή την αγορά.

Odd/Even: Θα πρέπει να προβλέψετε έαν ο συνολικός αριθμός πόντων του αγώνα είναι μονός (odd) ή ζυγός (even) αριθμός. Σε περίπτωση που ο αγώνας λήξει 0-0 η νικήτρια επιλογή θα είναι η even. Για την αγορά αυτή μόνο η κανονική διάρκεια του αγώνα ισχύει χωρίς πιθανές παρατάσεις.

14. Ποδηλασία - γενικοί κανόνες

14.1 Νίκη Antepost: Στοιχήματα για τον νικητή ενός συγκεκριμμένου γεγονότος θα ισχύουν ακόμη κι αν ο αναβάτης δεν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή δεν τερματίσει για οποιοδήποτε λόγο.

14.2 Νικητής Stage (διαδρομής): είναι ο αναβάτης που θα τερματίσει και θα είναι πρώτος στην επίσημη κατάταξη η οποία ανακοινώνεται στο τέλος του αγώνα.

14.3 Antepost Head to head: Ο αναβάτης ο οποίος θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην κατάταξη, στο τέλος του αγώνα θα είναι και ο νικητής. Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των συμμετεχόντων του head to head, νικητής θα είναι ο αναβάτης ο οποίος θα φτάσει στο υψηλότερο στάδιο. Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο.

14.4 Stage Head to head: Ο αναβάτης με την καλύτερη θέση στην επίσημη κατάταξη θα είναι ο νικητής. Εάν και οι δύο αναβάτες δεν ολοκληρώσουν την διαδρομή, το head to head θα θεωρείται άκυρο. Άλλες συμμετοχές head to heads που εμφανίζονται στο στοίχημα θεωρούνται έγκυρες. Εάν ένας αναβάτης δεν λάβει μέρος σε αυτή την διαδρομή για οποιοδήποτε λόγο, το αντίστοιχο head to head θα θεωρηθεί άκυρο.

14.5 Οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι ποινές που επιβάλλονται μετά το τέλος του αγώνα (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ίδιας μέρας) δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο στοίχημα είτε πρόκειται για τον νικητή διαδρομής ή για το head to heads κατά την διάρκεια αυτής της διαδρομής.

15. Σκι – γενικοί κανόνες

15.1 Νικητής:Τα στοιχήματα στον νικητή ενός αγώνα θα ισχύουν ακόμη κι αν ο διαγωνιζόμενος που έχει επιλεγεί δεν συμμετέχει στον αγώνα ή δεν τερματίσει για οποιοδήποτε λόγο.

15.2 Σε περίπτωση που ένας αγώνας σκι διακοπεί ή αναβληθεί τα αντίστοιχα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον το γεγονός διεξαχθεί στον ίδιο αγωνιστικό χώρο εντός 48 ωρών.Σε περίπτωση που το γεγονός διεξαχθεί σε διαφορετικό αγωνιστικό χώρο , θεωρείται άκυρο .

16. Γκολφ - γενικοί κανόνες

16.1 Νικητής του τουρνουά θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίξει σε όλες τις απαιτούμενες τρύπες με τα λιγότερα χτυπήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παικτών το αποτέλεσμα του πλέι-οφ θα είναι έγκυρο.

16.2 Κατάταξη: Οι κανόνες “Dead Heat” ισχύουν. Η σειρά κατάταξης των διαγωνιζομένων θα εμφανίζεται κάθε φορά.

16.3 Στα head to heads ο νικητής θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίξει τις περισσότερες τρύπες. Αν και οι δύο παίκτες συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό τρυπών νικητής θα είναι ο παίκτης που σημείωσε αυτές με τα λιγότερα χτυπήματα. Εάν παρόλα αυτά παραμένει η ισοπαλία το στοίχημα θεωρείται άκυρο. Επίσης, το head to head θεωρείται άκυρο εάν ο ένας ή και οι δύο παίκτες δεν λάβουν μέρος στο τουρνουά.

16.4 Στοιχήματα σε παίκτες οι οποίοι δεν ξεκίνησαν τον αγώνα θεωρούνται άκυρα. Όποιος παίκτης αποχωρεί ή αποβάλλεται μετά την εκκίνηση θεωρείται ότι έχασε.

16.5 Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των τρυπών σε ένα τουρνουά, το επίσημο αποτέλεσμα θεωρείται έγκυρο.Όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά το τέλος του τελευταίου γύρου θα θεωρούνται άκυρα.

16.6 2/3 μπαλών : ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ θα είναι ο νικητής. Εάν υπάρξει ισοπαλία για την οποία δεν δίνονται αποδόσεις τότε εφαρμόζεται ο κανόνας Ex - Aequo. Εάν ένας παίκτης δεν συμπληρώσει τις 18 τρύπες του τουρνουά,τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στα 2/3 μπαλών θεωρούνται άκυρα.

16.7 Αγώνες 72 τρυπών και 72 τρυπών και 3 μπαλών: νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ στο τέλος του τουρνουά συμπεριλαμβανομένων και των πλέι-οφ. Για στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στα ακριβή αποτελέσματα στο τέλος του τουρνουά, εάν ένας απο τους παίκτες δεν ξεκινήσει στον πρώτο γύρο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα. Εάν ένας παίκτης χάσει το cut τότε θεωρείται ότι έχασε. Εάν όλοι οι παίκτες χάσουν το cut, τότε νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ πριν κάνει το cut.

17. Μποξ – γενικοί κανόνες

17.1 Μετά την έναρξη του πρώτου γύρου (χτυπήσει το καμπανάκι) όλα τα στοιχήματα του γεγονότος θα θεωρούνται έγκυρα, άσχετα απο την διάρκεια του αγώνα.

17.2 Όλα τα στοιχήματα θα καθορίζονται από τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στον αγωνιστικό χώρο, οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις αφού οι δύο διαγωνιζόμενοι έχουν αποχωρήσει απο τον αγωνιστικό χώρο δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχήματος.

17.3 Σε περίπτωσητοποθέτησης στοιχήματος στην επιλογή “ισοπαλία” και η ισοπαλία είναι το επίσημο αποτέλεσμα του αγώνα, μόνο τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται κερδισμένα. Τα υπόλοιπα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

17.4 Στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί και οριστεί εκ νέου ημερομηνία διεξαγωγής του η οποία υπερβαίνει τις 15 ημέρες απο την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής, τότε το γεγονός καθώς και τα ειδικά στοιχήματα σε αυτό θεωρούνται άκυρα.

17.5 Στοιχήματα στους γύρους: Εάν ένας μποξέρ δεν ανταποκριθεί στο χτύπημα έναρξης του γύρου, ή αν αποβληθεί ανάμεσα σε έναν και τον επόμενο γύρο, ο αντίπαλος του θα θεωρηθεί ο νικητής του προηγούμενου γύρου.

17.6 Σε περίπτωση που η έκβαση ενός αγώνα κριθεί με βάση τους πόντους και οχι τους γύρους, νικητής θα είναι ο μποξέρ που θα νικήσει τον γύρο στον οποίο ο αγώνας σταμάτησε και όλα τα στοιχήματα και στους δύο μποξέρ για να κερδίσουν σε πόντους θα είναι άκυρα.

18. Αθλήματα Στίβου – γενικοί κανόνες

18.1 Νίκη:

Για όλα τα αθλητικά γεγονότα, το αποτέλεσμα θα υπολογίζεται την στιγμή απονομής του βραβείου ή μεταλλίων. Οι μεταγενέστερες αλλαγές στην σειρά κατάταξης των αθλητών δεν θα θεωρούνται έγκυρες. Εάν ο αθλητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετέχει στο γεγονός ή εάν αυτός/αυτή αποσυρθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα/γεγονότος, το στοίχημα θα θεωρείται χαμένο.

18.2 Head to Head: Νικητής στο head to head είναι ο αθλητής με την καλύτερη θέση στην επίσημη σειρά κατάταξης. Το στοίχημα είναι έγκυρο αν και οι δύο αθλητές συμμετέχουν στον τελικό. Εάν κάποιος απο τους αθλητές αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, το head to head θεωρείται άκυρο. Εάν και οι δύο αθλητές φέρουν ισοπαλία στην επίσημη σειρά κατάταξης, το head to head θα θεωρείται άκυρο.

18.3 Accoppiata: στο στοίχημα accoppiata πρέπει να προβλέψετε σωστά τους δύο πρώτους αθλητές . Η σειρά με την οποία θα τερματίσουν δεν έχει σημασία αρκεί μόνο να πρόβλέψετε σωστά ποιοί θα είναι αυτοί οι αθλητές.

19. Ιπποδρομία

19.1 Τροποποιήσεις μετά το ζύγισμα: Εάν το αποτέλεσμα τροποποιηθεί μετά το ζύγισμα, για παράδειγμα εξαιτίας αποδοχής ένστασης, η τροποποίηση θα αγνοείται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

19.2 Αποχωρήσεις/„άκυρες κούρσες: Όλα τα στοιχήματα σε κούρσες που χαρακτηρίστηκαν άκυρα “void ” παραμένουν άκυρα ανεξαρτήτου αποτελέσματος.

19.3 Non-runners: Για όλες τις ιπποδρομιακές κούρσες, εξαιρουμένων των antepost , όπου ένα άλογο αποσύρεται ή πρέπει να αποσυρθεί διότι δεν ήταν παρόν την ώρα της έναρξης και επομένως χαρακτηρίζεται “non - runner” απο τους κριτές έναρξης, τα στοιχήματα θα επιστρέφονται. Στοιχήματα που αφορούν τα άλογα που παρέμειναν σε εκείνη την κούρσα θα υπόκεινται σε μείωση. Η μείωση θα εξαρτηθεί απο τις αποδόσεις που προσφέρονται στο “non - runner” τη στιγμή που αποσύρθηκε η συμμετοχή του. Τα ποσοστά που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα Tattersal 4 (c) θα ισχύσουν για να υπολογιστεί η μείωση:

Δεκαδικές αποδόσεις με υπολογισμό στην επί τοις Εκατό (100%) μείωση των καθαρών κερδών του στοιχήματος κατά την στιγμή ανάληψης

1.30 ή χαμηλότερο 75%

απο 1.33 ως 70%

απο 1.55 ως 1.44 65%

απο 1.61 ως 1.57 60%

απο 1.80 ως 1.66 55%

απο 1.95 ως 1.83 50%

απο 2.00 ως 2.20 45%

απο 2.25 ως 2.50 40%

απο 2.62 ως 2.75 35%

απο 2.87 ως 3.25 30%

απο 3.50 ως 4.00 25%

απο 4.33 ως 5.00 20%

απο 5.50 ως 6.50 15%

απο 7.00 ως 10.00 10%

Υψηλότερο απο 10.00 Καμία μείωση

Σε περίπτωση που αποσυρθούν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες στον ίδιο αγώνα, η μείωση δεν θα υπερβεί το 75%.

19.4 Antepost: Όταν ένας συμμετέχων αποχωρήσει πριν την έναρξη της κούρσας, τα αντίστοιχα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα, εκτός αν έχουν οριστεί διαφορετικά. Στοιχήματα για άλλους συμμετέχοντες θα είναι έγκυρα. Άκυρα στοιχήματα θα είναι στις παρακάτω περιπτώσεις:

-αποχώρηση απο την κούρσα/τον αγώνα

-ακύρωση της κούρσας/του αγώνα

-η κούρσα/το γεγονός χαρακτηρίζεται άκυρο απο τις αρμόδιες αρχές στο τέλος της κούρσας και εντός της ίδιας μέρας bt5race

-ο τόπος διεξαγωγής της κούρσας/του γεγονότος είναι διαφορετικός απο αυτόν που είχε δηλωθεί

-αλλαγές στο είδος της κούρσας (π.χ. handicap, steeplechase κλπ.)

19.5 Εάν μία κούρσα ακυρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα εάν η κούρσα διεξαχθεί μέσα σε 72 ώρες απο την επίσημη ημερομηνία/ώρα.

20. Κρίκετ – γενικοί κανόνες

20.1 Νικητής: όλα τα στοιχήματα θα κρίνονται με βάση τους επίσημους κανόνες διαγωνισμού, συμπεριλαμβάνοντας νίκες με περιορισμένο αριθμό των έξι βολών.

20.2 Εάν ένας αγώνας λήξει ισόπαλος και δεν έχουν αποδοθεί προγνωστικά για την ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

20.3 Εάν ένας αγώνας δεν ξεκινήσει (π.χ.καμιά μπάλα δεν έχει κυλήσει), εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

20.4 Νίκη στον τελικό-δοκιμαστικός αγώνας: Τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα εάν τουλάχιστον μία μπάλα έχει κυλήσει. Η τελική νίκη θα είναι εκείνη που θα ανακοινωθεί απο τις αρμόδιες αρχές του αγώνα.

20.5 Εάν ένας αντίπαλος δεν είναι αυτός που έχει δηλωθεί την ώρα του στοιχήματος, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο.

20.6 Νικητής Σειράς: έγκυρα θα είναι τα στοιχήματα εάν έχει διεξαχθεί τουλάχιστον ένας αγώνας.

20.7 Ακριβές αποτέλεσμα Σειράς: εάν ένας καθορισμένος αριθμός αγώνων δεν διεξαχθεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (εκτός αν διεξαχθεί ένας επαρκής αριθμός δοκιμαστικών αγώνων και καθορίσει το αποτέλεσμα των σειρών).

20.8 Καλύτερος σφαιριστής (batsman) του αγώνα: Αναφέρεται μόνο για παίξιμο στις πρώτες περιόδους, εκτός να έχει οριστεί διαφορετικά. Στοιχήματα για παίκτες που δεν έχουν δηλωθεί στις πρώτες 11βολές θα θεωρούνται άκυρα. Στοιχήματα για παίκτες που έχουν δηλωθεί στις πρώτες 11 βολές αλλά δεν έριξαν, θα θεωρούνται χαμένα.

20.9 Καλύτερος σφαιριστής (batsman) της σειράς: Τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα άσχετα αν ή όχι ο παίκτης κτύπησε το μπαστούνι/έστειλε την μπάλα, εκτός να έχουν οριστεί διαφορετικά.

21. Βελάκια-γενικοί κανόνες

21.1 Αγώνας: ο παίκτης που πάει στον επόμενο γύρο θα θεωρείται ο νικητής, εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ρίψη στην αρχή του πρώτου σετ. Εάν δεν υπάρξει η πρώτη ρίψη, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

21.2 Ακριβές αποτέλεσμα: τα στοιχήματα που τοποθετούνται για αυτή την περίπτωση θα θεωρούνται έγκυρα μόνο με την προυπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί ο συγκεκριμμένος αριθμός σετ ή γύρων.

22. Μπιλιάρδο - γενικοί κανόνες

22.1 Τελική νίκη: Εάν ένας παίκτης δεν συμμετέχει στον αγώνα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

22.2 Αγώνας: ο παίκτης ο οποίος πάει στον επόμενο γύρο θα θεωρείται ο νικητής, εφόσον τουλάχιστον ένας απο τους παίκτες έχει αρχίσει τον αγώνα (has cued off). Εάν ο αγώνας δεν αρχίσει τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

22.3 Ακριβής αριθμός plays: τα στοιχήματα που τοποθετούνται για αυτή την περίπτωση θα θεωρούνται έγκυρα μόνο με την προυπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί ο συγκεκριμμένος αριθμός plays, διαφορετικά θα θεωρούνται άκυρα.

22.4 Στοιχήματα με handicap: όλα τα στοιχήματα με handicap θα θεωρούνται άκυρα εάν δεν συμπληρωθεί ο αγώνας (ο αριθμός περιόδων (frames) παιξίματος που απαιτείται για να νικήσει κάποιος δεν έχει ολοκληρωθεί).

23. Ζωντανά στοιχήματα - γενικοί κανόνες

23.1 Στοιχήματα θα γίνονται αποδεκτά για γεγονότα που ήδη έχουν αρχίσει μόνο όταν γίνει η συγκεκριμμένη ενημέρωση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που ισχύει μετά την κανονική ώρα του αγώνα. Εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά οποιαδήποτε παράταση ή διαδικασία πέναλτι δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

23.2 Οποιαδήποτε στοιχεία για το σκόρ, τα λεπτά ή το καθεστώς του παιχνιδιού που ανακοινώνονται στην υπηρεσία ζωντανών στοιχημάτων , παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

23.3 Μόλις ένα στοίχημα επιβεβαιωθεί, ο πελάτης δεν μπορεί να το ακυρώσει.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα στοιχήματα γίνουν αποδεκτά με επιφύλαξη, η Εταιρεία δεσμεύεται να αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν (γενικά μέσα σε 3 λεπτά) και η απόφαση αυτή θα είναι αμετάκλητη. Στοιχήματα που έχουν γίνει αποδεκτά απο την Εταιρεία για χαμηλότερο ποσόν απο αυτό που απαιτείται απο τον πελάτη δεν μπορεί να ακυρωθούν.

23.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, οποιαδήποτε στιγμή, ένα στοίχημα που έχει επιβεβαιωθεί απο το αυτόματο σύστημα (με κωδικό επιβεβαίωσης) όταν το αποτέλεσμα του αγώνα έχει ήδη διαμορφωθεί, και αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι η εμφανιζόμενη πληροφορία αφορά ενημέρωση της συγκεκριμμένης στιγμής, ο Πελάτης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας ζωντανών στοιχημάτων αποδέχεται ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να καθυστερήσει, θέτοντας αυτόν σε μειονεκτική θέση πρός εμάς ή τους άλλους πελατες οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.

23.5 Αν το αποτέλεσμα μιας αγοράς δεν μπορεί να επαληθευτεί επίσημα, διατηρούμε το δικαίωμα να καθυστερήσει η διευθέτηση των στοιχημάτων μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση.

23.6 Αν έχουν προσφερθεί αγορές όταν το αποτέλεσμα ήταν ήδη γνωστό, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσσουμε τα στοιχήματα.

23.7 Σε περίπτωση τυχόν προφανώς εσφαλμένων εμφανιζόμενων τιμών, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχήματα. Αυτό περιλαμβάνει μια απόκλιση άνω του 100% σε pay-out σε σύγκριση με το μέσο όρο της αγοράς.

23.8 Στην περίπτωση μιάς κάλυψης που έχει εγκαταλειφθεί και ο αγώνας τελειώνει κανονικά, όλες οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα μιας αγοράς δεν μπορεί να επαληθευτεί επίσημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα της συγκεκριμένης αγοράς.

23.9 Σε περίπτωση λανθασμένης διευθέτησης αγορών, διατηρούμε το δικαίωμα να τις διορθώσουμε ανά πάσα στιγμή.

23.10 Στην περίπτωση που έχουν παραβιαστεί γενικοί κανόνες ενός αθλήματος, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αγορά (π.χ. ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια της περιόδου, διαδικασία καταμέτρησης, μορφή του αγώνα κτλ).

23.11 Στην περίπτωση των κανόνων ή μορφή ενός αγώνα διαφορετικό από τις πληροφορίες μας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αγορά.

23.12 Σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν έχει τελειώσει ή δεν παίζεται στα κανονικά χρονικά διαστήματα (π.χ. αποκλεισμός, διακοπή, απόσυρση, αλλαγές σε κληρώσεις κλπ), όλες οι ανοιχτές αγορές θα θεωρηθούν άκυρες.

23.13 Ζωντανό Τένις

1) στοιχήματα σε ζωντανό χρόνο: στην περίπτωση που ένα γεγονός ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν ένας αθλητής αποκλειστεί μετά την έναρξη του γεγονότος. Σε αυτήν την περίπτωση, για στοιχηματικούς λόγους, ο αθλητής που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο ή ο αθλητής που θα κερδίσει θεωρείται ο νικητής.

2) ποιος θα κερδίσει πρώτος συγκεκριμένο αριθμό game σε ζωντανό χρόνο: τα στοιχήματα θα καθοριστούν ανάλογα με το ποιος παίχτης θα κερδίσει τον προκαθορισμένο αριθμό game στο συγκεκριμένο set . Στην περίπτωση που κανένας παίχτης δεν κερδίσει αυτόν τον αριθμό games (λόγω απόσυρσης) τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

3) στην περίπτωση που το συγκεκριμένο σετ δεν παιχθεί τότε όλα τα στοιχήματα για αυτό το σετ θα ακυρωθούν.

4) Ποντάρισμα στο σετ σε πραγματικό χρόνο: για να ισχύουν τα στοιχήματα το σετ πρέπει να ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση που αποκλειστεί ένας παίχτης, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

5) νικητής του σετ σε πραγματικό χρόνο: στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα δεν έχει προκαθοριστεί.

6) σκορ του σετ (τρέχων και επόμενο) σε πραγματικό χρόνο: στην περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Το σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

7) σε ορισμένα παιχνίδια που και οι δύο παίχτες έχουν κερδίσει από ένα σετ, το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί από ένα tie break.

8) εάν ένα παιχνίδι καθοριστεί από tie break, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για το τρίτο σετ. Τα στοιχήματα για το σετ θα καθοριστούν με βάση το αποτέλεσμα 2-1 υπέρ του νικητή του tie break , καθώς και τα στοιχήματα για το νικητή του τρίτου σετ. Όλα τα στοιχήματα για το νικητή του επόμενου game ή το σκορ του game θα ακυρωθούν εάν το επόμενο game είναι tie break για το παιχνίδι, και όλα τα στοιχήματα για τον πρώτο πόντο στο επόμενο game θα ισχύουν. Όλα τα στοιχήματα για το ακριβές σκορ ή τον αριθμό των game στο τρίτο σετ θα ακυρωθούν.

9) αριθμός game στο επόμενο σετ σε πραγματικό χρόνο: εάν το επόμενο σετ δεν διεξαχθεί τα στοιχήματα για αυτό το σετ θα ακυρωθούν.

10) στοιχήματα για τον πόντο σε πραγματικό χρόνο: ο παίχτης πρέπει να προβλέψει ποιος παίχτης θα κερδίσει ένα συγκεκριμένο πόντο. Εάν ένας πόντος δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

11) εάν ένας πόντος κερδηθεί σαν ποινή, τότε όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο πόντο θα ακυρωθούν.

12) εάν ένας τενίστας αποσυρθεί όλα τα ανοιχτά στοιχήματα θα ακυρωθούν

13) σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης (βροχή, σκοτάδι ...) όλες οι αγορές παραμένουν σε εκκρεμότητα και θα προσφερθούν ξανά όταν ο αγώνας συνεχίστεί.

14) εάν αγορές παραμείνουν ανοικτές με ένα λανθασμένο αποτέλεσμα το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχημάτα

15) Εάν οι παίκτες / ομάδες εμφανίζονται λανθασμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα στο γεγονός αυτό

16) Εάν ένας τενίστας αποσυρθεί όλες οι ανοιχτές αγορές θα ακυρωθούν

17) Εάν ένας αγώνας κριθεί τάι-μπρέικ και όχι στο 3ο σετ, τότε θα θεωρηθεί ότι το τάι-μπρέικ είναι το 3ο σετ

18) Κάθε τάι-μπρέικ υπολογίζετε ως 1 game

Name Of Market

Market Description

2way Player1; Player2
Which player will win the set? Player1; Player2
Which player will win games x and y of set n? a. Always for the next 2 games (e.g. Which player will win game 3 and 4 of set 2?)
b. Will be offered only before the first of the 2 games is started
Final Result (in sets – best of 3) 2:0, 2:1, 1:2 and 0:2
Final Result (in sets – best of 5) 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 and 0:3
Number of sets (best of 3) 2 or 3
Number of sets (best of 5) 3, 4 or 5
1st Set – Who wins game X? a. Next game winner (e.g. Which player will win game 3 of set 1?)
b. Will be offered only before the game is started
2nd Set – Who wins game X? a. Next game winner (e.g. Which player will win game 3 of set 2?)
b. Will be offered only before the game is started
3rd Set – Who wins game X? a. Next game winner (e.g. Which player will win game 3 of set 3?)
b. Will be offered only before the game is started
4th Set – Who wins game X? a. Next game winner (e.g. Which player will win game 3 of set 4?)
b. Will be offered only before the game is started
5th Set – Who wins game X? a. Next game winner (e.g. Which player will win game 3 of set 5?
b. Will be offered only before the game is started
Total number of games a. Total games markets *.5 (e.g. under/over 22.5)
b. Only for best of 3 matches so far (will be extended for best of 5 asap)
1st Set – Total Total games markets for set 1 *.5 (e.g. under/over 9.5)
2nd Set – Total Total games markets for set 2 *.5 (e.g. under/over 9.5)
3rd Set – Total Total games markets for set 3 *.5 (e.g. under/over 9.5)
4th Set – Total Total games markets for set 4 *.5 (e.g. under/over 9.5)
5th Set – Total Total games markets for set 5 *.5 (e.g. under/over 9.5)
Odd/Even number of games a. Games for the whole match are considered
b. Only for best of 3 matches so far (will be extended for best of 5 asap)
Odd/Even number of games in set n Only games of set n (current set) are considered
1st Set – Score of game X a. Player 1 to 0, Player 1 to 15, Player 1 to 30, Player 1 to 40, Player 2 to 0, Player 2 to 15, Player 2 to 30 or Player 2 to 40)
b. Will be offered only before the game is started
2nd Set – Score of game X a. Player 1 to 0, Player 1 to 15, Player 1 to 30, Player 1 to 40, Player 2 to 0, Player 2 to 15, Player 2 to 30 or Player 2 to 40)
b. Will be offered only before the game is started
3rd Set – Score of game X a. Player 1 to 0, Player 1 to 15, Player 1 to 30, Player 1 to 40, Player 2 to 0, Player 2 to 15, Player 2 to 30 or Player 2 to 40)
b. Will be offered only before the game is started
4th Set – Score of game X a. Player 1 to 0, Player 1 to 15, Player 1 to 30, Player 1 to 40, Player 2 to 0, Player 2 to 15, Player 2 to 30 or Player 2 to 40)
b. Will be offered only before the game is started
5th Set – Score of game X a. Player 1 to 0, Player 1 to 15, Player 1 to 30, Player 1 to 40, Player 2 to 0, Player 2 to 15, Player 2 to 30 or Player 2 to 40)
b. Will be offered only before the game is started
1st Set – Score of game X or break a. Server to 0, Server to 15, Server to 30, Server to 40 or Break
b. Will be offered only before the game is started
2nd Set – Score of game X or break a. Server to 0, Server to 15, Server to 30, Server to 40 or Break
b. Will be offered only before the game is started
3rd Set – Score of game X or break a. Server to 0, Server to 15, Server to 30, Server to 40 or Break
b. Will be offered only before the game is started
4th Set – Score of game X or break a. Server to 0, Server to 15, Server to 30, Server to 40 or Break
b. Will be offered only before the game is started
5th Set – Score of game X or break a. Server to 0, Server to 15, Server to 30, Server to 40 or Break
b. Will be offered only before the game is started

23.14 Ποδόσφαιρο σε πραγματικό χρόνο

1 Χ 2: πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα στην κανονική διάρκεια

1 Χ 2 Ημίχρονο: πρέπει να προβλέψετε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο

Under / Over : Πρέπει να προβλέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται

Under / Over Half time : Πρέπει να προβλέψετε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ μέχρι το ημίχρονο θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται

Χάντικαπ: Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα δεδομένου του χάντικαπ που δίνετε

Draw No Bet : Πρέπει να προβλέψετε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα ακυρώνετε και δεν προσμετρείται στο μπόνους.

Ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο του παιχνιδιού; πρέπει να προβλέψετε ποία ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο του παιχνιδιού, από τη στιγμή που τοποθετήσατε το στοίχημα. Το μέτρημα των γκολ θα ξεκινήσει από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το στοίχημα.

Ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο του ημιχρόνου; πρέπει να προβλέψετε ποία ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο του ημιχρόνου, από τη στιγμή που τοποθετήσατε το στοίχημα. Το μέτρημα των γκολ θα ξεκινήσει από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το στοίχημα.

Επόμενο γκολ: Προβλέψτε ποία ομάδα θα πετύχει το επόμενο γκολ

Διπλή Ευκαιρία (1Χ, 12, Χ2): Πρέπει να προβλέψετε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα

Ακριβές Σκορ: Πρέπει να προβλέψετε το ακριβές σκορ του αγώνα

Home team goal : Τον ακριβή αριθμό γκολ που θα σκοράρει η ομάδα που αναφέρεται ως hometeam

Away team goal : Τον ακριβή αριθμό γκολ που θα σκοράρει η ομάδα που αναφέρεται ως awayteam

Goal / No Goal : GG σημαίνει ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, NG σημαίνει ότι τουλάχιστον μια ομάδα δεν θα σκοράρει

Μονά/ Ζυγά: Πρέπει να προβλέψετε εάν ο αριθμός των συνολικών γκολ στο παιχνίδι θα είναι μονός ή ζυγός

Σέντρα: Πρέπει να προβλέψετε ποία ομάδα θα κερδίσει τη σέντρα

Ασιατικό Χάντικαπ: δείτε τους ορισμούς των όρων στην παράγραφο 2

24. Άλλες Αρχές

24.0 Under / Over Lotto

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι περισσότερο ή λιγότερο από την τιμή που δίνεται; Οι αριθμοί μπόνους θα θεωρούνται εξαγώγιμοι.

24.0.1

Μονά/ Ζυγά

Μάντεψε εάν το άθροισμα των αριθμών που θα κληρωθούν θα είναι μονό ή ζυγό. Οι jolly αριθμοί θα θεωρούνται εξαγώγιμοι.

24.1 Ειδικοί κανόνες για όλες τις άλλες αρχές θα κοινοποιούνται μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας μας και συνήθως περιλαμβάνουν τα προγνωστικά του γεγονότος.

25. Όροι του Live Chat

Εφόσον οι πελάτες δεχτούν τους όρους του Live Chat , μπορούν να το χρησιμοποιούν δωρεάν. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για την χρήση του Live Chat της εταιρείας:

25.1 Κατά την χρήση του Live Chat απαγορεύεται στους πελάτες:

Να απειλούν, προσβάλλουν κτλ. οποιονδήποτε (άτομο, εταιρεία)

Να δημοσιεύουν στοιχεία που η εταιρεία θεωρεί παράνομα, απειλητικά, ρατσιστικά κτλ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα συμπαιγνίας

Να ενοχλούν ανηλίκους

Να μην δηλώνουν τα πραγματικά τους στοιχεία

Να δηλώνουν, δημοσιεύουν στοιχεία που παραβιάζουν στοιχεία άλλων εταιρειών, λογότυπα κτλ

Να χρησιμοποιούν το chat για διαφήμιση

Να προτρέπουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν άλλο chat εκτός της εταιρείας

25.2 Εάν ο πελάτης έχει ήδη ένα όνομα στο chat τα τότε αυτό θα παραμείνει το ίδιο όσες φορές και αν το επισκεφτεί. Την πρώτη φορά που ο πελάτης θα επισκεφτεί το chat θα του ζητηθεί να διαλέξει ένα όνομα. Θα πρέπει το όνομα να μην είναι παρόμοιο με το όνομα που έχει δηλώσει στην εταιρεία για λόγους ασφαλείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάποιο όνομα που θεωρεί ανάρμοστο.

25.3 Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τους νόμους τοθ chat .

25.4 Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους διαλόγους, και σε σοβαρές περιπτώσεις να απαγορεύσει μόνιμα ή για ένα χρονικό διάστημα τη χρήση του chat στον πελάτη. Είναι στην κρίση της εταιρείας η απόφαση.

25.5 Η τήρηση των όρων θα παρακολουθείται από την εταιρεία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μας ενημερώνουν για τυχόν παραβίαση των όρων.

25.6 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων τους. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις δημοσιεύσεις των χρηστών.

25.7 Δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και τν αξιοπιστία του Live Chat .

25.8 Οι όροι μπορεί να αλλάξουν. Οι χρήστες του chat δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη μεταφορά πληροφοριών, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν.

25.9 Όλες οι συνομιλίες καταγράφονται για λόγους ασφαλείας.

26. Casino, Soft games, Skill games and Virtual Races – γενικοί κανόνες

26.1 Οι παρακάτω όροι και προυποθέσεις που διέπουν την χρήση απο τους Πελάτες όλων των διαδραστικών σπόρ που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένων εικονικών σπόρ και παιχνιδιών καζίνου. Αυτοί οι κανόνες και προυποθέσεις αποτελούν μέρος των γενικών κανόνων και προυποθέσεων της BetRebels , οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλα τα προιόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται κατόπιν αδείας απο τρίτα μέρη και τους οποίους ο Πελάτης πρέπει να αποδεχτεί στην στιγμή που εγγράφεται σε οποιοδήποτε διαδραστικό προϊόν ή προϊόν μέσω διαδικτύου που προσφέρεται απο την BetRebels . Εάν υπάρχει ανακολουθία ανάμεσα στους γενικούς όρους και προυποθέσεις και σε όποιες παραγράφους αυτών των Κανόνων για παιχνίδια,παιχνίδια καζίνου και εικονικές κούρσες, θα επικρατούν οι γενικοί όροι και προυποθέσεις. Προς ολοκλήρωση αυτών των Κανόνων, οποιαδήποτε αναφορά στην λέξη “Εταιρεία” αναφέρεται στην BetRebels όπως καθορίζεται στους γενικούς κανόνες και προυποθέσεις, ωε προμηθευτής αυτών των προιόντων και υπηρεσιών.

26.2 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα παιχνίδια του καζίνου είναι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο Πελάτης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι δεν απαιτείται χρηματικό στοίχημα για να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να παίξει χωρίς να στοιχηματίσει κάποιο χρηματικό ποσό, μπορεί να το κάνει μόνο στο τμήμα “παιχνίδι για διασκέδαση” ( “ play for fun ”).

26.3 Το ενδιαφέρον του πελάτη για το online καζίνο είναι προσωπικό και όχι επαγγελματικό. Κάθε πελάτης με πρόσβαση στο καζίνο μέσω διαδικτύου το κάνει για λόγους προσωπικής του ψυχαγωγίας και όποιες άλλες επισκέψεις, πρόσβαση ή χρήση εκ νέου του καζίνου απαγορεύεται αυστηρά.

26.4 Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών ή ισοπαλιών που ανακοινώνονται στον κοινόχρηστο πίνακα είναι τα ίδια για όλους τους παίκτες που παίζουν την ίδια ώρα. Αποτελέσματα που ανακοινώνονται σε ιδιωτικούς πίνακες και ισοπαλίες κατόπιν αιτήσεως είναι διαφορετικές για κάθε συμμετέχοντα

26.5 Για να μπορεί ο πελάτης να παίξει πραγματικά θα πρέπει να έχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο σε μάρκες ή “εικονικά”( “ virtual ”) χρήματα που να ισοδυναμούν τουλάχιστον με το ποσό του στοιχήματος που επιθυμεί να παίξει. Εάν ο πελάτης δεν έχει επαρκή ποσά ένα μήνυμα ότι κάποιο σφάλμα προέκυψε θα εμφανιστεί, προτείνοντάς του να διορθώσει το ποσό του στοιχήματος ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο.

26.6 Για τον στοιχηματισμό, μόνο το ποσό που επιβεβαιώνεται και καταγράφεται απο την Εταιρεία θα είναι έγκυρο.

26.7 Το επιτρεπτό ανώτατο όριο καθαρών κερδών σε μια μέρα/εβδομάδα είναι €50,000.00 συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των κερδών που αποκτήθηκαν απο διαφορετικά προιόντα (εξαιρουμένων των στοιχημάτων σε αθλήματα με προκαθορισμένες αποδόσεις).

26.8 Οι κανόνες συγκεκριμένων παιχνιδιών δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του καζίνο, παιχνιδιών και εικονικών παιχνιδιών ( virtual racing ).

26.9 Σε περίπτωση που διακοπεί ένα παιχνίδι (για παράδειγμα όταν διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο), το λογισμικό Παραγωγής Τυχαίου Αριθμού θα συνεχίσει ώστε να καθορίσει το αποτέλεσμα του στοιχήματος του Πελάτη σαν να μην υπήρξε η διακοπή αυτή (π.χ. σαν να μην είχε γίνει η διακοπή στη στη σύνδεση του πελάτη). Ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του στοιχήματος μέσω της καταγραφής στοιχήματων.

26.10 Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε περίπτωση υβριστικής γλώσσας, προσβολών και απειλών στα τραπέζια παιχνιδιών. Σε περίπτωση τέτοιας συμπεριφοράς ο παίκτης θα αποβάλλεται.

26.11 Απάτη: εάν η Εταιρεία υποπτευθεί απάτη ή άλλης μορφής δυσλειτουργία τότε θα προβεί σε διεξαγωγή έρευνας για τον εν λόγω πελάτη/ες. Σε περίπτωση απάτης, ή πρόθεσης απάτης , ή υποψίας αυτής, ο Λογαριασμός του Πελάτη θα κλείσει επ’ αόριστον σε όλα τα Καζίνο που προσφέρονται από την BetRebels και θα απαγορευτεί στον εν λόγω πελάτη να ανοίξει άλλον λογαριασμό. Σε περίπτωση που βρεθούν στοιχεία απάτης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν στην περίοδο που ερευνάται και να δεσμεύσει αυτά για τουλάχιστον 3 χρόνια.

27. Αυτό-αποκλεισμός

27.1 Ενώ για τους περισσότερους πελάτες μας η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια γίνεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, η ENET N . V . αναγνωρίζει το γεγονός ότι για ένα μικρό ποσοστό πελατών αυτό δεν ισχύει. Για τους πελάτες μας που επιθυμούν να περιορίσουν τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια της BetRebels παρέχουμε τη δυνατότητα του αυτό-αποκλεισμού. Προτείνουμε στους Πελάτες μας να ανατρέξουν στην σχετική παράγραφο Αυτοσυγκράτηση, στην οποία και τονίζεται τιο πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η εταιρεία το θέμα αυτό και πώς προσφέρει βοήθεια.

27.2 Ο Αυτό-αποκλεισμός είναι μια επίσημη διαδικασία με την οποία σταματάμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στον λογαριασμό ενός πελάτη για μία περίοδο από τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι και 5 έτη μετά από παράκληση του πελάτη. Κατά την διάρκεια του αυτό-αποκλεισμού δεν θα επιτρέψουμε να κάνετε καταθέσεις στον λογαριασμό σας ή να στοιχηματίσετε από αυτόν. Θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας και θα σας επιστραφεί το τυχόν υπόλοιπο που θα υπάρχει σε αυτόν. Τα στοιχήματα που θα βρίσκονται σε εξέλιξη την δεδομένη στιγμή θα ισχύουν και τα ενδεχόμενα κέρδη από αυτά θα σας αποδοθούν. Μόλις πραγματοποιηθεί το αίτημα του Πελάτη, δεν μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο αλλά ούτε επιτρέπεται να ανοίξει άλλο λογαριασμό ο πελάτης. Δεν θα ενεργοποιούνται οι λογαριασμοί πελατών οι οποίοι έχουν αυτό-αποκλειστεί μετά από αίτημα τους, παρά μόνο εάν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία μετά την λήξη της περιόδου αυτό-αποκλεισμού (καμία άλλη μέθοδος ενεργοποίησης δεν επιτρέπεται). Ο νόμος επιβάλλει ότι θα πρέπει να παρέλθει διάστημα 24 ωρών πριν την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Κατά την διάρκεια των 24 αυτών ωρών, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να άρει την απόφαση ενεργοπίησης του λογαριασμού του και να παραμείνει ο αυτό-αποκλεισμός

27.3 Για να υποβάλλει το αίτημα αυτό-αποκλεισμού, ο πελάτης θα πρέπει να κάνει εισαγωγή στον προσωπικό λογαριασμό του/της στη BetRebels εισάγοντας τους απαραίτητους κωδικούς, και από το μενού “Επιλογές” θα επιλέξει την εντολή “Αλλαγή Στοιχείων” και μετά θα κάνει κλικ στην επιλογή “Αυτοσυγκράτηση”.

27.4 Ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική φόρμα και να δηλώσει τυχόν άλλους λογαριασμούς που διατηρεί στη BetRebels , να επιλέξει τη χρονική διάρκεια αποκλεισμού, και μετά να κάνει κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση” για να υποβάλλει το αίτημα του. Το αίτημα γίνεται αυτόματα αποδεκτό από την εταιρεία και ο πελάτης θα λάβει την επιβεβαίωση αυτού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

27.5 Υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού διαθέσιμα με σκοπό να βοηθήσουν τον Πελάτη με την διαδικασία αυτό-αποκλεισμού τα οποία διατίθενται από οργανισμούς όπως ο ICRA .

27.6 Διεξάγοντας τους απαραίτητους και εύλογους ελέγχους με σκοπό την άρνηση πρόσβασης στους διαδικτυακούς της τόπους και αποφυγή αποστολής οποιουδήποτε υλικού προώθησης τυχερών παιχνιδιών, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη προς τον Πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο, εάν ο Πελάτης συνεχίζει να στοιχηματίζει στα τυχερά παιχνίδια του διαδικτυακού τόπου της ή σε άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων Επίσης συνιστούμε στον Πελάτη να ζητήσει βοήθεια από εοδικούς αν παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να στοιχηματίζει κατά την διάρκεια της περιόδου αυτό-αποκλεισμού (είτε με την εταιρεία μας είτε με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία).

27.7 Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την τήρηση του αιτήματος αυτό-αποκλεισμού. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν αυτός/αυτή συνεχίζει να στοιχηματίζει από άλλους λογαριασμούς, στους οποίους έχει τροποποιήσει τα στοιχεία εγγραφής (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης ανοίγει ένα λογαριασμό με τα ίδια στοιχεία τα οποία έχει εισαγάγει διαφορετικά στην αίτηση εγγραφής).

28. Πνευματική ιδιοκτησία

28.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, όλο το λογισμικό και σχετικά δεδομένα καθώς και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, είναι ιδιοκτησίας της BetRebels .

28.2 Ο Πελάτης επίσης αποδέχεται :

-ότι όλο το υλικό που παρουσιάζεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμών, κειμένων, εικόνων και φωτογραφιών) είναι πνευματικής ιδιοκτησίας της BetRebels :

-Η εταιρεία BetRebels είναι ο ιδιοκτήτης και κάτοχος νόμιμης άδειας για το εμπορικό σήμα κατατεθέν, το λογότυπο και την εμπορική ονομασία που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο και ο Πελάτης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο για να βλέπει τον διαδικτυακό τόπο στον υπολογιστή του και να κάνει συναλλάσετε μέσω αυτού.

28.3 Ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, αποτελεσμάτων, στατιστικών, πληροφοριών για αθλήματα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεων και στοιχημάτων) στον διαδικτυακό τόπο, και μπορεί να “κατεβάσει” και να εκτυπώσει αποσπάσματα αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον σε υλικό ή λογισμικό που “κατεβάζει” ένας πελάτης δεν μεταβιβάζεται σε αυτόν κατά τη διαδικασία αυτή και η χρήση αυτού του υλικού για εμπορικούς σκοπούς είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας εκτός αν υπαρξει άλλη πρότερη συμφωνία.

28.4 Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταφέρει, αντιγράψει, αναπαραγάγει, διανέμει, αποκτήσει ή χρησιμοποιήσει κατά οιονδήποτε τρόπο υλικό το οποίο παρουσιάζεται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο , παρά μόνο αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη του/της το οποίο δύναται να εκτυπώσει με σκοπό να δεί τα περιεχόμενα του. Η σύνδεση αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε άλλον δεν επιτρέπεται χωρίς την πρότερη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

28.5 Για την συμμετοχή σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε ενδέχεται να χρειαστεί η καταφώρτωση ( download ) λογισμικού την άδεια του οποίου θα παρέχουμε εμείς (ή μία ειδική άδεια αν το λογισμικό είναι ιδιοκτησίας τρίτου μέρους). Οι όροι για την καταφόρτωση (download ) και χρήση οποιουδήποτε λογισμικού θα δοθούν στον Πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να τους αποδεχθεί για να χρησιμοποιήσει το λογισμικό.

29. Αξιώσεις και Παράπονα

29.1 Η BetRebels διαχειρίζεται όλα τα παράπονα και καταγγελίες με τη δέουσα σημασία και δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει ότι κάθε καταγγελία που δέχεται, αντιμετωπίζεται με δίκαιο τρόπο και σε έγκαιρο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε ανατρέξετε παρακάτω στη Διαδικασία Παραπόνων και Διαφωνιών.

29.2 Ορισμοί που απορρέουν από την οδηγία της MGA Νο. 5 του 2018 Ως παράπονο νοείται η αναφορά εκ μέρους ενός παίκτη που αφορά οποιαδήποτε πτυχή της παροχής υπηρεσίας τυχερών παιχνιδιών από τον κάτοχο άδειας MGA ότι είναι παράνομη ή έχει διεξαχθεί με τρόπο που δεν είναι ασφαλής, δίκαιη ή διαφανής. Ένα παράπονο αφορά διαδικασίες που έχουν «ρυθμιστικό» χαρακτήρα – για παράδειγμα πρόβλημα εξυπηρέτησης πελατών, ζητήματα που αφορούν το Υπεύθυνο παιχνίδι κτλ.

Ως καταγγελία νοείται η διαφωνία μεταξύ ενός παίκτη και του κάτοχου άδειας MGA με τον οποίο είναι εγγεγραμμένος αυτός ο παίκτης. Μια καταγγελία αφορά διαδικασίες που έχουν «συναλλακτικό» χαρακτήρα - δηλαδή αποτελέσματα παιχνιδιών, αποτελέσματα στοιχημάτων, διαχείριση λογαριασμού, εφαρμογή προσφορών μπόνους ή παραπλανητικοί όροι και προϋποθέσεις.

29.3 Διαδικασία παραπόνων

Υποβολή παραπόνων: Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών που έχετε λάβει από τη BetRebels ή θέλετε να αμφισβητήσετε τον τρόπο με τον οποίο το στοίχημά σας έχει διευθετηθεί, παρακαλούμε στείλτε μας email στη διεύθυνση cs@betrebels.com αναφέροντάς μας τις λεπτομέρειες του παραπόνου σας.

Πληροφορίες προς το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Για να επιλύσετε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό, είναι σημαντικό να μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, όπως:

-Το όνομα σας

-Το όνομα χρήστη σας (username)

-Τα πλήρη στοιχεία του παραπόνου σας

Πώς η BetRebels διαχειρίζεται τα παράπονα.

1. Με την παραλαβή το παράπονό σας θα ανατεθεί σε ένα μέλος της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών για αξιολόγηση και επίλυση και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εντός 72 ωρών. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι άρτια εκπαιδευμένη για την επίλυση οποιωνδήποτε ερωτημάτων με σκοπό να σας προσφέρουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

2. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να ζητήσετε να υποβληθεί το παράπονό σας σε ανώτερο μέλος της ομάδας (Επικεφαλής της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών), ο οποίος και θα το εξετάσει ανεξάρτητα επιδιώκοντας την επίλυση του παραπόνου σας. Αυτό θα θεωρηθεί και ως η τελική απάντηση της BetRebels.

3. Εάν δεν συμφωνείτε με την τελική μας απάντηση, μπορείτε να προωθήσετε τη διαφωνία σας στον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών eCOGRA, εταιρεία υπεύθυνη για υπηρεσίες επίλυσης διαφορών (ADR – Alternative Dispute Resolution) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα: https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1

Βεβαιωθείτε πριν από την υποβολή διαφωνίας να διαβάσετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες των ADR Υπηρεσιών, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ecogra.org/ata/policies_procedures.php

4. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (Malta Gaming Authority), χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity, Ricasoli SCM1001, Malta, Τηλέφωνο: +356 25469000,Email: support.mga@mga.org.mt

29.4 Σε περίπτωση που ένας παίκτης υποβάλει καταγγελία ή διαφωνία, η BetRebels διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να:

• κλείσει / παγώσει το λογαριασμό του παίκτη

• αποκλείσει την πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των υπηρεσιών

• απορρίψει τοποθετημένα στοιχήματα ή συναλλαγές

• αποσύρει τις προσφορές προώθησης

έως ότου οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

30. Διάφορα

30.1 Ως όρο για να χρησιμοποιήσετε αυτό το web site , εγγυάστε στη Rebels Gaming Limited ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το site για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή ο οποίος απαγορεύεται από τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

30.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας είναι αποφασισμένο να είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης που εκτίθενται ανωτέρω, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα εξακολουθήσει να ισχύει.

30.3 Με την πρόσβασή σας στην BetRebels συμφωνείτε στους όρους αυτού του συμφωνητικού. Δεν επιτρέπεται να μπείτε στις σελίδες μας αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε προγράμματος bonus , σας παραπέμπουμε στη σελίδα των bonus .

30.4 Εάν εντός 6 μηνών δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι του μπόνους τότε θα ακυρώνεται και θα αφαιρείται από τον λογαριασμό(εκτός αν κάποιος νέος όρος έχει προστεθεί στου όρους του μπόνους).

30.5 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της Αγγλικής εκδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων και οποιαδήποτε άλλης εκδοχής σε άλλη γλώσσα, η Αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει.

30.6 Απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα ή περιστάσεις εκτός του ελέγχου της Betrebels, όπως τεχνικά προβλήματα με τρίτους παρόχους, επιτρέπουν στην Betrebels να ακυρώσει στοιχήματα και να επιστρέψει τα χρήματα στους παίκτες.

30.7 Αυτό το συμφωνητικό διέπεται από τους νόμους της Μάλτας.

30.8 Το ΜGA ( Malta Gaming Authority ) της Μάλτας είναι ο ρυθμιστικός φορέας που εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έχει την εξής άδεια στη Μάλτα, MGA/B2C/172/2009.

30.9 Η Rebels Gaming Limited διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Μάλτας, συμπεριλαμβανομένου του Data Protection Act of 2001. Σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Privacy Policy .

30.10 Η Rebels Gaming Malta Limited είναι μία εταιρεία με βάση τη Μάλτα και έδρα 177A St. Moritz, Tower Road, Sliema SLM 1603, Malta .

31. Πολιτική ασφαλείας

31.1 Στην BetRebels σεβόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να τα προστατεύσουμε. Έχουμε δημιουργήσει την Privacy Policy προκειμένου να σας ενημερώνουμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες στο online siteBetRebels . com και τον Όμιλο εταιρειών (συλλογικά, την «Υπηρεσία»), γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και πώς τις χρησιμοποιούμε.

31.2 Μπορεί περιοδικά να κάνουμε αλλαγές αυτήν την Privacy Policy , για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε ανακοινώνοντας τους τροποποιημένους όρους στο website και σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε την Privacy Policy συχνά.

31.3 Συλλογή Πληροφοριών

Θεωρούμε τις πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι limited to , το όνομα και το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση σπιτιού ή κάποια άλλη physical διεύθυνση, διεύθυνση email , τηλέφωνο ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας ως «Προσωπικά Στοιχεία». Μπορεί να ζητηθείτε να παρέχετε Προσωπικά Στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε το website μας, όταν εγγραφείτε σε ένα Λογαριασμό ή όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Τα Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες όπως: στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου αριθμού τηλεφώνου), στοιχεία χρέωσης, ιστορία συναλλαγών, προτιμήσεις χρήσης στο website , και ενημέρωση σχετικά με τη χρήση σας της Υπηρεσίας. Αυτές οι πληροφορίες κρατούνται από εμάς στους server μας. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, οι server μας διατηρούν ένα «ημερολόγιο» δραστηριοτήτων ειδικά για εσάς που συλλέγουν συγκεκριμένες διαχειριστικές πληροφορίες και πληροφορίες κινήσεων όπως: source IPaddress , ώρα πρόσβασης, ημερομηνία πρόσβασης, σελίδα/ες που έχετε επισκεφτεί, χρήση γλώσσας, software crash reports και τύπο browser που χρησιμοποιήθηκε, που είναι βασικές για την παροχή και την ποιότητα της Υπηρεσίας. Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Στοιχεία σχετικά με εσάς στην Υπηρεσία χωρίς τη γνώση σας.

31.4 Μέσα Συλλογής & Επεξεργασίας Στοιχείων

Μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένα στοιχεία όπως προαναφέρθηκε παραπάνω και να λαμβάνουμε Προσωπικά Στοιχεία σχετικά με εσάς, όπου παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, μέσω της Υπηρεσίας ή άλλων επικοινωνιών με την BetRebels . com . Μπορεί επίσης να λάβουμε Προσωπικά Στοιχεία από online πωλητές και παρόχους υπηρεσιών που σας παραπέμπουν στοwebsite BetRebels . com , και από λίστες πελατών που έχουμε νόμιμα αποκτήσει από third party πωλητές. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες των παρόχων για να μας παράσχουν τεχνική υποστήριξη, να επεξεργαστούν τις τραπεζικές σας συναλλαγές και να επεξεργάζονται τους λογαριασμούς σας. Θα έχουμε πρόσβαση σε τυχόν πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις εταιρείες. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο σε υπαλλήλους της εταιρείας μας και σε συνεργάτες που επεξεργάζονται τις απαραίτητες κινήσεις του λογαριασμού σας. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες μας να εξασφαλίζουν απόλυτη εχεμύθεια.

31.5 Χρήση Πληροφοριών

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αποφυγή ξεπλύματος χρήματος. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα παραχωρήσουμε σε ιδρύματα που ασχολούνται με την πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση πελατών, για ελέγχους, για την επεξεργασία πληρωμών. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να διατεθούν σε affiliates , subsidiaries και προμηθευτές για την εξυπηρέτησή σας. Κατά διαστήματα μπορεί να σας ζητηθούν πληροφορίες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σας σε τέτοιες έρευνες είναι εθελοντική. Τα στοιχεία που θα ζητούνται μπορεί να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό και κερδίσετε, δεχόμενος ένα βραβείο ή κάποια κέρδη από την εταιρεία, συμφωνείτε στο να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία σας σε διαφημιστικές δραστηριότητες, χωρίς κάποια περαιτέρω αμοιβή, εκτός εάν απαγορεύονται από το νόμο. Εκτός εάν διαλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να σας ενημερώνουμε σχετικά με προσφορές και προϊόντα μας. Δεν θα πουλήσουμε, ενοικιάσουμε ή μοιραστούμε τα στοιχεία σας εκτός από το πώς ορίζεται στους όρους της εταιρείας.

31.6 Ορισμένες Εξαιρούμενες Γνωστοποιήσεις

Μπορεί να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας εάν απαιτείται από το νόμο, ή αν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για: α) τη συμμόρφωση σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία που εξυπηρετείται από εμάς(το site ή την υπηρεσία), β) την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και γ) την προστασία των χρηστών της υπηρεσίας. Εάν, κατά την κρίση μας, βρεθείτε να κλέβετε την εταιρεία ή κάποια από τις υπηρεσίες της, όχι μόνο με χειραγώγηση του παιχνιδιού, ή αν σας υποπτευόμαστε για κατάχρηση πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και χρήσεων κλεμμένων πιστωτικών καρτών, ή οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση ή απαγορευμένη συναλλαγή, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με άλλες στοιχηματικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και αρμόδιες υπηρεσίες.

31.7 Πρόσβαση

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαφημιστικές επικοινωνίες όταν είναι διαθέσιμες από την εταιρεία ή τις υπηρεσίες της ή μέσω email που θα λαμβάνετε από εμάς ή στέλνοντας οποιαδήποτε στιγμή email στο privacy@betrebels.com . Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του privacy@betrebels.com εάν θελήσετε να 1) επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, 2) να ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές των στοιχειών σας, 3) να παραπονεθείτε σχετικά με την χρήση των στοιχείων σας. Εφόσον μας ζητηθεί θα αλλάξουμε τα στοιχεία σας ή θα αποκρύψουμε στοιχεία σας που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται, δεδομένου ότι μας παρέχετε στοιχεία που θα ζητάμε.

31.8 Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε σελίδες στο ιντερνέτ που καταγράφουν τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να παρακολουθούμε την χρήση του site μας. Μπορεί επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε για να παρακολουθήσουμε την κίνηση στο site μας, να βελτιώσουμε την υπηρεσία και να κάνουμε την χρήση του site πιο εύκολη. Μπορείτε να δεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies . Οι πιο πολλοίbrowser δέχονται αυτόματα τα cookies , αλλά εάν διαλέξετε να τα αρνηθείτε ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε την πλήρη εμπειρία του site μας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ταcookies μπορείτε να βρείτε στο Cookie Policy της εταιρείας.

31.9 Συναίνεση στη χρήση των ηλεκτρονικών φορέων παροχής υπηρεσιών

Για να μπορέσετε να παίξετε με πραγματικά λεφτά στην υπηρεσία μας, θα πρέπει να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε λεφτά από εμάς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικούς πάροχους (ΕΠ) για να διεκπεραιώσουμε αυτές τις συναλλαγές. Δεχόμενοι τους όρους, συναινείτε στην παροχή στοιχείων στους ΕΠ για την διεκπεραίωση των συναλλαγών. Η εταιρεία λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις προκειμένου οι ΕΠ να διατηρούν την μυστικότητα τν στοιχείων σας.

31.10 Συγκατάθεση στην Αναθεώρηση Ασφαλείας

Διατηρούμε το δικαίωμα να διεξάγουμε ελέγχους ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή, προκειμένου να επικυρώσουμε την ταυτότητά σας, την ηλικία σας και τα στοιχεία που δώσατε κατά την εγγραφή σας και να ελέγξουμε τη χρήση της υπηρεσίας και τις οικονομικές συναλλαγές σας για τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξουσιοδοτείτε το προσωπικό, τους συνεργάτες μας, τις θυγατρικές, τους πράκτορες και τους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία και να τα αποκαλύπτουν σε τρίτους για σκοπούς επικύρωσης πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της μεταφοράς των πληροφοριών εκτός της χώρας σας.

Οι αναθεωρήσεις ασφάλειας μπορεί να περιλαμβάνουν, δίχως να περιορίζονται σε αυτό, τη διαταγή μιας πιστωτικής έκθεσης και /ή την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχετε ακόμα και στις βάσεις δεδομένων τρίτων. Επιπλέον, για να διευκολύνετε τους ελέγχους ασφαλείας, συμφωνείτε να μας παρέχετε πληροφορίες ή έγγραφα εφόσον και όποτε αυτά σας ζητηθούν..

31.11 Ασφάλεια

Κατανοούμε την σοβαρότητα της ασφάλειας των στοιχείων και τις τεχνικές που απαιτούνται για να διασφαλιστούν. Αποθηκεύουμε όλα τα στοιχεία των πελατών σε μια βάση δεδομένων με κωδικό πρόσβασης που βρίσκεται μέσα στο ασφαλές σύστημά μας και προστατεύεται και από firewall . Έχουμε λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι και όλοι οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν επαρκή επίπεδα ασφαλείας.

31.12 Προστασία των παιδιών

Η υπηρεσία δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18. Όλοι οι πελάτες μας παρέχουν τα στοιχεία τους μας επιβεβαιώνουν ότι είναι άνω των 18. Είναι πολιτική μας να εγκρίνουμε το Children ’ sOnline Privacy Protection Act of 1998 και να προσπαθούμε να είμαστε συμβατοί με το Act . Αυτό μπορεί να μας αναγκάσει να έχουμε πρόσβαση και να επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία των πελατών. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος ανήλικος έχει προσπαθήσει να γραφτεί στη εταιρεία μας, δεν θα δεχθούμε τα στοιχεία του.

31.13 Διεθνείς Συναλλαγές

Τα στοιχεία σας μπορεί να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις εμείς ή οι affiliate , οι προμηθευτές και οι ατζέντηδες μας, και χρησιμοποιώντας την υπηρεσία δίνετε τη συγκατάθεσή σας να μεταφερθούν τα στοιχεία σας εκτός της χώρας σας. Παρόλα αυτά έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες μας να πληρούν τα πρότυπα μας ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

31.14 Πρακτικές Συνεργατών

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία στοιχείων σας που δίνετε σε site που έχουν σύνδεσμο στο www.betrebels.com και στοιχεία που συλλέγουν affiliates καθώς δεν είναι ιδιοκτησία μας. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από τους όρους των affiliate και όχι από της εταιρείας. Δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων από τρίτα μέλη που δεν είναι της ιδιοκτησίας μας.

31.15 Όροι Χρήσης

Η υπηρεσία λειτουργεί όπως είναι διαθέσιμη χωρίς ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για γεγονότα που δεν είναι του απ ευθείας ελέγχου μας. Λόγο της πολυπλοκότητας και της συνεχούς αλλαγής της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαχείριση των στοιχείων σας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε τέτοιο ενδεχόμενο.

31.16 Συγχώνευση

Στην περίπτωση που πτωχεύσει η εταιρεία ή εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία,, συγχωνευτεί με Τρίτη εταιρεία, πουλήσει όλα ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων έχουμε το δικαίωμα να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα άλλα δεδομένα που μας έχετε παράσχει μέσω της υπηρεσίας με ενδεχόμενους συνεργάτες μας.

31.17 Συναίνεση στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιλέγοντας το «ναι» κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ή με την συνεχή χρήση της υπηρεσίας συμφωνείτε με τους όρους μας. Αυτοί είναι οι όροι της εταιρείας και υπερισχύουν οποιονδήποτε προηγούμενων εκδόσεων. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους όρους της εταιρείας και τυχόν επιπλέον όρους που δημοσιεύτηκαν στα site μας. Μπορεί κατά διαστήματα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική, τις οποίες θα γνωστοποιήσουμε σε εσάς δημοσιεύοντας τους αλλαγμένους όρους στο site . Σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε συχνά τη σελίδα με την πολιτική της εταιρείας.

32. Υπεύθυνος στοιχηματισμός

32.1 Ο πελάτης μπορεί:

Α) Να ορίσει όρια στα ποσά που θέλει να παίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Β) Να εξαιρέσει τον εαυτό του από το να παίζει για ένα χρονικό διάστημα ή επ αόριστον μέσω του self - exclusion tool.

32.2 Εάν η εταιρεία πιστεύει ότι ο τζόγος ενός παίχτη μπορεί να του δημιουργήσει οικονομικά ή προσωπικά προβλήματα τότε διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό του παίχτη.

32.3 Ο τζόγος μπορεί να γίνει εθιστικός. Εάν θεωρείτε ότι χρειάζεστε βοήθεια επισκεφτείτε την σελίδα του υπεύθυνου στοιχηματισμού

Ο πελάτης δέχεται ότι κατανοεί και δέχεται τους όρους αυτής της συμφωνίας.

Αριθμός έκδοσης 1.7

Ημερομηνία έκδοσης: 25 Αυγούστου 2021

Loading